Upoważnienie - pożyczony pojazd


  

Polski Związek Motorowy wystawia dokument Upoważnienia dla kierowców wyjeżdżających zagranicę pożyczonym pojazdem (kierowca nie jest wpisany w dowodzie rejestracyjnym) lub pojazdem, którego właścicielem jest firma leasingowa lub bank. Dokument ten zawiera dane osób i pojazdu. Dokument jest sprządzony w 3 językach (angielski, niemiecki i francuski) według wzorca zatwierdzonego przez FIA, Międzynarodowej Organizacji Turystycznej (AIT) i siostrzanych organizacji motorowych w większości krajów europejskich. 
Przypominamy jak stanowią przepisy Kodeksu drogowego nt. jazdy pojazdem którego użytkownik nie jest właścicielem, w naszym kraju:
Art.71 pkt. 5a "W przypadku gdy z dokumentu stwierdzajacego dokonanie rejestracji pojazdu, o ktorym mowa w pkt.5, nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego, osoba ta obowiązana jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu drogowego dokument potwierdzający to prawo".

Do wystawienia upoważnienia, niezbędne jest dostarczenie kompletu dokumentów:
- wypełniony i podpisany przez właściciela pojazdu formularz pełnomocnictwa (
Formularz druku upoważnienia
- scan dowodu rejestracyjnego pojazdu 
- scan dowodu osobistego właściciela,
w przypadku nowych dowodów osobistych wymagane jest prawo jazdy właściciela, niezbędne do potwierdzenia podpisu z formularza
- scan dowodu osobistego osoby upoważnionej

W przypadku samochodów firmowych  potrzebne są: 
- formularz pełnomocnictwa podpisany przez właściciela firmy / prezesa lub osoby upowaznionej przez prezesa - wpisanych w KRS upoważnionych do reprezentowania firmy  i pieczątką firmową

- scan dowodu rejestracyjnego pojazdu 
- KRS  aktualny z ostatnich 3-miesięcy

- scan dowodu osobistego osoby upoważnionej

Dokument Upoważnienia PZM (Authorisation) jest uznawany przez większość służb granicznych i policji w Europie. W niektórych krajach jest wręcz wymagany zgodnie z przepisami tych krajów ( Prawo o ruchu drogowym), np. w Bośni i Hercegowinie, Serbii, Czechach, Finlandii, Słowenii a na Węgrzech (obowiązuje wyłącznie wzór wersji węgierskiej, którą można otrzymać tylko w PZM).
Ceny druków:

2 tygodnie

40,00 PLN

1 miesiąc

66,00 PLN

3 miesiące

88,00 PLN

6 miesięcy

130,00 PLN

1 rok

260,00 PLN 

Dodatkowo za wersję węgierską, wykupowaną  w biurze pobierana jest opłata 12,30 zł.

Upoważnienia PZM  wystawiają wybrane jednostki PZM - biura w:  Warszawa, Gdynia, Białystok, Łódź, Lublin, Katowice, Opole, Wrocław .

Aby otrzymać dokument drogą korespondencyjną zapraszamy do naszego PZM Sklepu  - Zamów upoważnienie PZM 

Państwa, które wymagają  zgody właściciela (upoważnienia) na użytkowanie pojazdu:

Albania pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Austria pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Belgia pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Białoruś pisemna zgoda właściciela pojazdu przetłumaczona na jęz.
białoruski lub rosyjski i poświadczona notarialnie
Bośnia i Hercegowina pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Bułgaria pisemna zgoda właściciela pojazdu, upoważnienie przetłumaczona 
na jęz.bułgarski i poświadczone notarialnie
Chorwacja pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Czarnogóra pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Czechy pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Dania pisemna  zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Estonia pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Finlandia pisemna poświadczona zgoda właściciela pojazdupoświadczone przez PZM
Francja pisemna zgoda poświadczona  przez właściciela pojazdu
Grecja pisemna poświadczona zgoda właściciela pojazdu przez PZM 
Hiszpania pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Holandia pisemna zgoda poświadzcona przez właściciela pojazdu
Litwa pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Luksemburg pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Łotwa pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Macedonia pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Mołdowa pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona notarialnie, przetłumaczona na język mołdawski (rumuński) lub rosyjski
Niemcy pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Norwegia pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Portugalia pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Rosja pisemna zgoda właściciela pojazdu przetłumaczona
na jęz.rosyjski i poświadczona notarialnie
Rumunia pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Serbia pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Słowacja pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Słowenia pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczone przez PZM
Szwajcaria pisemna poświadczona zgoda właściciela pojazdu przez PZM 
Szwecja pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Turcja pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczone przez PZM
Węgry pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM w wersji węgierskiej
Ukraina pisemna zgoda właściciela pojazdu przetłumaczona na jęz.ukraiński, 
poświadczona przez notariusza.
Wlk.Brytania pisemna poświadczona zgoda właściciela pojazdu przez PZM
Włochy pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

Uwaga: Przy informacji, że wymagana jest pisemna zgoda właściciela pojazdu należy rozumieć, iż winna być napisana w jednym z 3 oficjalnie uznawanych języków w Europie (angielskim,niemieckim lub francuskim  - w zależności od kierunku wyjazdu) i formalnie potwierdzona, np. przez PZM.
PZM-Travel wystawia upoważnienie na standardowych, zunifikowanym według międzynarodowego wzoru druku w języku angielskim, niemieckim i francuskim oraz dodatkowo w jęz. węgierskim.  

grudzień 2016