Tylko 75.00 pln

Austria- motocykl, winietka 2mc


Winietka ważna ważna od daty zaznaczonej na winietce do końca dnia tej samej daty kolejnego drugiego miesiąca. Jeżeli takiej daty nie ma w tym miessiącu, to winieta ważna jest do końca ostatniego dnia drugiego miesiąca.

Winietka edycji 2017 ważna od 1 grudnia 2016 do 30 listopada 2017. Ostatnia możliwa do zaznaczenia data tej winietki to 30 listopada 2017.
Winietka na drogi ekspresowe oraz autostrady w Austrii dla motocykli. Winietki obowiązują na drogach:

Mapa płatnych dróg