Tylko 175.50 pln

Słowenia 2A - winietka miesięczna


Winietka kategorii 2A ważna od daty zaznaczonej na winietce do końca dnia tej samej daty kolejengo miesiąca. Jeżeli takiej daty nie ma w następnym miesiącu, to winieta ważna jest do końca tego miesiąca.

Samochody kempingowe i dwuśladowe pojazdy silnikowe o maksymalnej wysokości nad pierwszą osią 1,30 m, których maksymalny dozwolony ciężar nie przekracza 3.500 kg, z przyczepą lub bez niej.

Winietka edycji 2017 ważna od 1 grudnia 2016 do 30 listopada 2017. Ostatnia możliwa do zaznaczenia data tej winietki to 30 listopada 2017.

Mapa płatnych dróg

Ochrona ubezpieczeniowa na czas podróży zagranicznej dedykowana wyłącznie Klientom PZM Travel