Turytyka aktywna? To czas na Warta Twoje NNW – pakiet dla turysty

Dlaczego Warta Twoje NNW – pakiet dla turysty w kraju?

 1. Zakres podstawowy z ubezpieczeniem NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) oraz usługami assistance, w tym organizacją wizyty lekarza w miejscu pobytu i zastępczym kierowcą.
 2. Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego nawet na 5 tys. w ramach dodatkowego ubezpieczenia bagażu podróżnego.
 3. OC w życiu prywatnym, przydatne np. podczas zderzenia na stoku i wyrządzenia krzywdy innym uczestnikom stoku.
 4. Ubezpieczenie dla każdego, niezależnie od wieku.
 5. Polisa nawet na jeden dzień, maksymalnie do 30 dni.

UBEZPIECZENIE  DLA TURYSTY wypoczywajacego w POLSCE:

 • ochrona NNW - suma ubezpieczenia od 1 000 zł do 50 000 zł
 • dla osób podróżujących TYLKO po Polsce bez ograniczenia wiekowego, dla indywidualnych, rodzin i grup,
 • wyłącznie na terenie RP
 • ochrona OC za niezawinione szkody wyrządzone np. w wyposażeniu hotelu, ośrodka wypoczynkowego, kwater prywatnych.

ZAKRES PODSTAWOWY:

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałe w okresie ochrony, takie jak:

 • stały uszczerbek na zdrowiu,
 • śmierć osoby ubezpieczonej,
 • naprawa lub nabycie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Zakresem ubezpieczenia NNW są objęte również zdarzenia, które miały miejsce gdy Ubezpieczony znajdował się w stanie po użyciu alkoholu.

Zakres obejmuje również odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyposażeniu hotelu, ośrodka wypoczynkowego, kwater prywatnych.

Zakres podstawowy zawiera również pakiet usług assistance, z limitem na każde zdarzenie do 10 000 PLN oraz takie świadczenia jak: Kierowca Zastępczy*, Organizacja wizyty lekarza w miejscu pobytu.

Umowa może zostać zawarta na maksymalnie 30 dni.

*Usługa polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów wynajęcia i dojazdu kierowcy, który przywiezie Ubezpieczonego i osoby mu towarzyszące jego samochodem  z miejsca pobytu do miejsca zamieszkania w przypadku, gdy jego stan zdrowia potwierdzony pisemnym zaświadczeniem lekarza prowadzącego, nie zezwala na prowadzenie własnego samochodu. W przypadku gdy Ubezpieczony wraca innym środkiem transportu, COK zorganizuje i pokryje koszty sprowadzenia samochodu do miejsca zamieszkania; usługa realizowana jest raz w okresie ubezpieczenia.

 

MOŻLIWE ROZSZERZENIA OCHRONY:

 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym z sumą ubezpieczenia nawet do 300.000 zł na osobę
 • Bagaż (w tym sprzęt sportowy): do 5 000 zł na osob
 • Dodając rozszerzenie Narciarstwo i snowboarding jesteś objęty ochroną podczas amatorskiego uprawiania: - narciarstwa, - snowboardingu po oznaczonych trasach zjazdowych.

Przykładowa kalkulacja na 10 dni 

OKRES UBEZPIECZENIA           10 DNI          10 DNI
NNW / suma ubezpieczenia       30 000 zł       30 000 zł
Amatorskie uprawianie sportów            NIE           TAK
Bagaż         3 000 zł         3 000 zł
OC w życiu prywatnym       300 000 zł      300 000 zł
CENA POLISY           54 zł          93 zł


POLISĘ MOŻESZ KUPIĆ W NASZYM BIURZE - WARSZAWA, MADALINSKIEGO 20 LOK. 3A lub zamówić przez internet ubezpieczenia@pzm.pl

Polisę otrzymasz na email a zapłacisz bezpośrednio przelewem lub kartą na konto PZU.

Nie zwlekaj. Kup polisę . Od teraz możesz także samodzielnie online

Wybierz "Polska" wylicz składkę a system naliczy Ci 10% rabatu