Jedziemy po Europie - otwarte granice ale z ograniczeniami

Zamieszczamy na bieżąco szybko zmieniające się informacje, które kraje otwierają swoje granice i dla jakich obywateli. Wiecej aktualnych informacji czytaj na stronach MSZ ! ( gov.pl )

02.11.2020

Ograniczenia wjazdu i tranzytowego przejazdu : Słowacja, Austria, Niemcy

Czytaj aktualności publikowane przez MZS na koronawirus.gov.pl

28.10.2020

Nawrót koronawirusa: Komisja Europejska podejmuje działania zwiększające gotowość UE na walkę z koronawirusem i rozszerza środki reagowania w całej Unii ( czytaj )

Komisja Europejska przyjęła nowe środki w ramach walki z drugą falą COVID-19. W punkcie 7. wprowadza się następujące "Ułatwienia bezpiecznego podróżowania": Swobodny przepływ w UE i pozbawiona granic strefa Schengen są cenionymi osiągnięciami integracji europejskiej.

14.08.2020

Rada Unii Europejskiej porozumiała się co do ograniczeń w podróżowaniu, które będą obowiązywać w czasie pandemii. Decyzje w sprawie restrykcji nie będą podejmowane odgórnie, ale wprowadzone zostaną wspólne standardy oceny sytuacji pandemicznej, na których powinny opierać się wprowadzane kroki.

Nie chaos jak dotychczas, a koordynacja – tak zmienić ma się ogłaszanie epidemicznych restrykcji dotyczących przemieszczania się w UE przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. Unijni ministrowie ds. europejskich porozumieli się w tym temacie. Każdy kraj będzie musiał informować UE o obostrzeniach z 48-godzinnym wyprzedzeniem i regularnie przekazywać dane dotyczące tempa rozwoju epidemii Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

  • Każde państwo członkowskie będzie miało prawo nadal indywidualnie zdecydować o wprowadzeniu ograniczeń w swobodnym przepływie, by chronić zdrowie publiczne
  • Członkowie UE będą jednak musieli przekazywać Unii taką informację z wyprzedzeniem
  • Zobowiązali się również do przekazywania aktualnych danych epidemicznych Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
  • Centrum będzie publikować do tydzień mapę mapę państw członkowskich opatrzonych kolorami: zielonym, pomarańczowym lub czerwonym – w zależności od stanu epidemicznego

Na forum unijnym zgodzono się, że wszelkie środki ograniczające swobodny przepływ osób w celu ochrony zdrowia muszą być proporcjonalne i niedyskryminujące oraz muszą zostać zniesione, gdy tylko pozwoli na to sytuacja epidemiczna. Przyjęte kryteria zakładają, że co tydzień państwa członkowskie muszą przekazywać Europejskiemu Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) dane dotyczące:

  • liczby nowo zgłoszonych przypadków COVID-19 na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni,
  • liczby przeprowadzonych w ostatnim tygodniu testów na 100 tys. mieszkańców,
  • odsetka pozytywnych testów przeprowadzonych w ostatnim tygodniu.

Na podstawie tych danych ECDC ma publikować co tydzień mapę państw członkowskich UE z podziałem na regiony, które będą opatrzone odpowiednimi kolorami.

Epidemiczna mapa UE

Zbierane przez ECDC dane będą podstawą do cotygodniowej aktualizacji sporządzonej mapy UE, pokazującej sytuację pandemiczną w krajach. Oprócz państw UE oceną zostaną objęte także Norwegia i Islandia.

Sytuacja w poszczególnych regionach za pomocą kolorów:

Zielonym kolorem oznaczone będą regiony, w których 14-dniowy wskaźnik powiadomień jest niższy niż 25, a wskaźnik pozytywnych testów niższy niż 4 proc.

Pomarańczowym – regiony, gdzie wskaźnik powiadomień z 14 dni jest niższy niż 50, ale wskaźnik pozytywnych testów wynosi 4 proc. lub więcej, lub jeśli wskaźnik powiadomień z 14 dni mieści się w zakresie od 25 do 150, a wskaźnik pozytywnych testów jest poniżej 4 proc.

Czerwony kolor będzie oznaczał regiony, w których 14-dniowy wskaźnik powiadomień wynosi 50 lub więcej, a wskaźnik pozytywnych testów 4 proc. lub więcej lub jeśli 14-dniowy wskaźnik powiadomień jest wyższy niż 150. Kolor szary trafi na mapę, jeśli nie ma wystarczających informacji lub jeśli wskaźnik testowania jest niższy niż 300.

Podejmowanie konkretnych decyzji o wprowadzeniu ograniczeń w swobodnym przepływie osób, związanych z trwającą pandemią, pozostanie w rękach rządów państw członkowskich. Według opublikowanych rekomendacji państwa nie powinny jednak ograniczać swobodnego przepływu osób podróżujących do lub z obszarów zielonych.

Ustalono również, że:

  • państwa członkowskie co do zasady nie powinny odmawiać wjazdu osobom podróżującym z innych państw członkowskich. Te państwa członkowskie, które uznają za konieczne wprowadzenie ograniczeń, mogą wymagać od osób podróżujących z obszarów inne niż zielone poddania się kwarantannie lub wykonania testu po przylocie;
  • państwa należące do UE mogą zaoferować możliwość zastąpienia go testem przeprowadzonym przed przybyciem. Mogą również wymagać od osób wjeżdżających na ich terytorium składania formularzy lokalizacyjnych pasażerów (zdaniem ministrów należy opracować taki wspólny europejski formularz);
  • państwa, które zamierzają zastosować ograniczenia, powinny przed ich wejściem w życie poinformować o tym państwo członkowskie, którego one dotyczą, a także inne państwa członkowskie i Komisję Europejską. Jeśli to możliwe, informacji należy udzielić z 48-godzinnym wyprzedzeniem.

Kraje UE powinny również udostępniać społeczeństwu "jasne, wyczerpujące i aktualne informacje na temat wszelkich ograniczeń i wymogów". Informacje te powinny być publikowane 24 godziny przed wejściem środków w życie.

- „Z powodu ograniczeń związanych z koronawirusem trudno jest ustalić, dokąd możemy podróżować i jakich zasad powinniśmy przestrzegać. Musimy ułatwiać życie Europejczykom i koordynować te środki” – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

– "Pandemia zakłóciła nasze codzienne życie. Ograniczenia w podróżowaniu utrudniają niektórym naszym obywatelom dostanie się do pracy, na uniwersytet lub odwiedzanie bliskich. Naszym wspólnym obowiązkiem jest zapewnienie koordynacji wszelkich środków wpływających na swobodny przepływ oraz udzielenie naszym obywatelom wszelkich informacji, których potrzebują przy podejmowaniu decyzji o podróży" – komentował porozumienie niemiecki minister ds. europejskich Michael Roth.

Mapa aktualizowana co 2 dni

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement

 

20.08.2020

Oficjalna informacja o tranzycie w  Słowenii

Tranzyt przez terytorium Słowenii do innego kraju jest możliwy w ciągu 12 godzin po wjeździe, bez nakazu poddania osoby kwarantannie. Oznacza to, że osoba musi opuścić Słowenię w tym czasie (12 godzin) i musi ukończyć podróż bez zbędnego zatrzymywania się i niepotrzebnego opuszczania trasy tranzytowej. Pasażerowie mogą wykonywać po drodze pilne zadania tranzytowe, takie jak tankowanie, zatrzymywanie się na potrzeby fizjologiczne, ale nie noclegi. Osoba musi posiadać ważny dokument podróży.

Oficjalna informacja o tranzycie w Austrii

Nie ma okna 12h, ale trzeba wypełnić deklarację i rzeczywiście niby nie jest dozwolone zatrzymywanie się i tankowanie, ale jak dotąd nie słyszy się w Austrii, żeby kogoś ukarali za przerwę na toaletę.

 

Ministerstwo Zdrowia o wdrożeniu dodatkowych procedur wobec wracających zza granicy

Ministerstwo Zdrowia coraz częściej słyszało pytania odnośnie obowiązkowych testów na obecność koronawirusa oraz kwarantanny dla osób wracających zza granicy. Resort jeszcze na początku sierpnia br. przyznał, że bierze taką ewentualność pod uwagę. Kwestia ta była powodem wielu zmartwień nie tylko podróżujących,

Jednak zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Zdrowia nic nie wskazuje na to, aby resort wprowadził obowiązkowe testy na SARS-CoV-2, choć opcja ta jest brana pod uwagę. Łukasz Szumowski przyznał też, że Polacy z pewnością nie będą kierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę po powrocie zza granicy

Ministerstwo Zdrowia 17 sierpnia poinformowało, że na razie nie zamierza wdrażać dodatkowych procedur wobec Polaków, którzy wracają zza granicy. Wynika z tego, że bezpiecznie mogą czuć się nawet podróżni, którzy spędzają wczasy w takich krajach jak Hiszpania czy Chorwacja, gdzie obecnie odnotowuje się wyraźne skoki potwierdzonych przypadków koronawirusa

aktualizacja : 17-08-2020

Premier Morawiecki ogłosił 10 czerwca ok godz. 16.00, że 13 czerwca otwarte zostaną granice Polski, które zamknięte zostały 15 marca w związku z epidemią koronawirusa (zakaz nie dotyczył przepływu towarów). Na razie tylko dla państw Unii Europejskiej. Od 16 czerwca rozpoczną się zaś loty międzynarodowe.

W slad za informacja naszego rzadu pojawil sie komunikat UE że Polska poinformowała Komisję Europejską, że od soboty, 13 czerwca, znosi kontrole i ograniczenia w przekraczaniu granic wewnętrznych UE - podał w środę rzecznik KE Adalbert Jahnz.

Obecnie możemy skorzystać z przygotowanej przez Komisję Europejską platformy re-open EU, gdzie znajdziecie praktyczne informacje i wskazówki na temat ograniczeń w podróżowaniu, zdrowia publicznego i środków bezpieczeństwa. Jak dotąd każdy kraj stosuje własny harmonogram i reguły „grand opening”.

 

CZECHY

 

Ministerstwo Zdrowia Republiki Czeskiej poinformowało, że od połowy miesiąca tj. 15.06.2020r. obywatele UE będą mogli wjechać na teren kraju. Państwa członkowskie Unii Europejskiej i inne państwa Schengen o niskim ryzyku COVID-19 to: Bułgaria, Estonia, Finlandia, Chorwacja, Islandia, Cypr, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Węgry, Niemcy, Norwegia, Polska, Austria, Rumunia, Grecja, Słowacja, Słowenia oraz Szwajcaria. Kolor zielony otrzymają kraje bezpieczne, kolor pomarańczowy - kraje o średnim ryzyku zakażenia, a kolor czerwony - kraje o wysokim ryzyku zakażenia. Lista krajów będzie aktualizowana co tydzień.

Informacja bieżaca o sytuacji na granicy Gorzyczki-Ostrawa ( A1 ) stan 22.06.2020

Na środku drogi stoi punkt kontrolny i wszyskie pojazdu muszą do niego podjechać. Dla obywateli polskich ( poza woj. Sląskie ) przejazd wolny za okazaniem dowodu osobistego na kontroli granicznej czeskiej. W kierunku polskim - nie ma żadnej kontroli.

Od 29 czerwca wolny przejazd przez Czechy dla wszystkich obywateli polskich.

 

 

SŁOWACJA

Zgodnie z decyzją władz słowackich od godziny 6.00 w dniu 20 czerwca 2020 roku zniesione zostają dotychczasowe obostrzenia w ruchu osobowym z terytorium Polski. Polska została dodana do listy państw, które zostały uznane za bezpieczne pod względem zagrożenia epidemicznego koronawirusem. Możliwy będzie zarówno tranzyt w kierunku Polski jak i z Polski do innych krajów UE (Austria, Czechy, Węgry). Zniesione zostają obostrzenia w zakresie swobodnego przemieszczania się z Polski przez terytorium Słowacji w celach służbowych, zawodowych i turystycznych.

AUSTRIA

Od 16 czerwca Austria zniesie kontrolę podróży dla obywateli ponad 20 krajów, co oznacza, że ​​przybysze z tych krajów nie będą musieli odbywać dwutygodniowej kwarantanny ani okazywać testu na obecność koronawirusa.Tranzyt przez Austrię możliwy jest bez zaświadczenia lekarskiego  bez zatrzymywania się, o ile istnieje możliwość opuszczenia kraju.

Austria również otworzy granice dla Włoch. Minister zdrowia Rudolf Anschober i minister spraw zagranicznych Alexander Schallenberg oficjalnie ogłoszą decyzję 10 czerwca 2020 roku. Na razie nie jest podana pełna lista krajów, ale można przypuszczać, że na liście znajduję się również Polska. To kolejna dobra informacja dla Polskich turystów.

SŁOWENIA

Według informacji polskich służb konsularnych w Lublanie, osoby przyjeżdżające do Słowenii w celach turystycznych są zwolnione z obowiązku kwarantanny.

aktualizacja 20/07/2020

Wybierającym się na wakacje do Słowenii resort dyplomacji przypomina, że istnieje tam obowiązek meldunkowy. W przypadku zakwaterowania w hotelu czy ośrodku wypoczynkowym zgłoszenia dokonuje właściciel obiektu. W wypadku prywatnych kwater należy osobiście zgłosić meldunek na posterunku policji w ciągu 3 dni od przekroczenia granicy. Niedopełnienie tego nakazu karane jest mandatem wynoszącym od 400 do 1200 euro - ostrzega MSZ. 

 

CHORWACJA

14 sierpnia Władze Chorwacji wystosowały pilny apel do turystów, aby unikali dyskotek oraz zatłoczonych miejsc, w których nie mają możliwości zachowania dystansu społecznego. Zalecają również noszenie maseczek ochronnych nawet w miejscach, gdzie nie jest to wymagane.

Od 28 maja obywatele dziesięciu państw UE, w tym m.in Polski, Niemiec, Austrii i Czech, mogą przekraczać granicę chorwacką na takich samych zasadach jak przed pandemią, muszą jednak podać przy wjeździe swoje dane, które mogą być później wykorzystane przez władze sanitarne.

Żeby uniknąć kolejek na granicach i maksymalnie skrócić kontrolę graniczną Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwo Turystyki Republiki Chorwacji zalecają korzystanie z aplikacji online:  entercroatia.mup.hr przez którą można przesłać wszystkie potrzebne dane. Aplikacja jest prosta w użytkowaniu, obecnie dostępna w języku angielskim, ale w najbliższych dniach będzie również w innych językach, w tym w polskim. Goście, którzy skorzystają z aplikacji otrzymają drogą mailową potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia od Policji Granicznej oraz wszystkie rekomendacje Chorwackiego Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Goście, którzy nie skorzystają z aplikacji będą mogli dopełnić formalności na przejściach granicznych.

CZARNOGÓRA

Rząd Czarnogóry ogłosił 30 CZERWCA na oficjalnym twitterze, że otwiera granice Czarnogóry dla obywateli wszystkich państw-członków Unii Europejskiej, w tym Polski.

Przypomnijmy, że 1 czerwca Narodowa Organizacja Turystyczna poinformowała, że Czarnogóra otwiera się na turystów ze 130 krajów, wśród nich z Polski. Wieczorem okazało się, że jednak Polski nie ma liście państw (wypadła z niej razem m.in. z Macedonią i Irlandią), z których turyści mogli wjeżdżać do Czarnogóry.

WĘGRY

W dniu 18 czerwca br. wszedł w życie dekret rządu węgierskiego Nr 291/2020. (VI. 17.) w sprawie ograniczeń podróżowania w okresie gotowości epidemiologicznej w którym zezwala się obywatelom państw członkowskich UE a także obywateli EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz Serbii i Szwajcarii na nieograniczony wjazd na terytorium Węgier. Obywatele tych państw są również zwolnieni z kwarantanny.

WŁOCHY

3 czerwca otwarte mają zostać granice regionów i umożliwiona podróż między innymi. Otwarte będą także granice kraju dla przybyszów z innych państw UE oraz Szwajcarii. Osoby, które przyjadą do Italii, nie będą musiały przejść 14-dniowej kwarantanny. To oznacza otwarcie turystyki tuż przed sezonem letnim.

Władze od dwóch tygodni znoszą kolejne obostrzenia. Działają już hotele, restauracje, bary, sklepy i punkty usługowe, wierni mogą uczestniczyć w mszach i nabożeństwach, a turyści wypoczywać na plażach. Pozostają w mocy najważniejsze środki ochrony przed zakażeniem, czyli wymóg zachowania odległości co najmniej 1 metra oraz noszenia maseczki, gdy taki dystans nie jest możliwy. Na plaży ma być zapewnione 10 metrów kwadratowych wokół jednego parasola. Odległość między leżakami i łóżkami do opalania ma wynosić 1,5 metra. Konieczna będzie ich dezynfekcja. Pozwolono na mierzenie temperatury przy wejściu na plażę i zakazanie wstępu w przypadku, gdy przekracza 37,5 st. C.

NIEMCY

Niemiecki rząd ogłosił, że obywatele tego kraju będą mogli od 15 czerwca swobodnie podróżować do krajów UE, Wielkiej Brytanii i nienależących do wspólnoty krajów strefy Schengen. Od tego dnia zniesione mają być też kontrole na wszystkich niemieckich przejściach granicznych. Dla przybywających do tego kraju obywateli państw UE oznacza to, że sytuacja wróci do tej sprzed wybuchu pandemii.

SZWAJCARIA

Szwajcaria otworzy granice z krajami Unii Europejskiej i strefą Schengen 15 czerwca – poinformowała tamtejsza minister sprawiedliwości Karin Keller-Sutter.

LITWA

Litwa zezwala na wjazd do wspólnego obszaru podróży z większości krajów UE, wyodrębniając te, w których wskaźniki infekcji uważa się za wystarczająco niskie, aby zmniejszyć ryzyko ponownego wybuchu epidemii.

Podróżującym z innych krajów muszą przejść przez kwarantannę. Turyści z krajów, w których wskaźniki infekcji są wysokie, takich jak Szwecja i Wielka Brytania, w dalszym ciągu nie będą mogli wjechać do krajów bałtyckich.  Na chwilę obecną Polacy mogą podróżować ale obowiązuje 14-dniowa kwarantanna. 

ŁOTWA I ESTONIA

Polacy, którzy będą chcieli podróżować na Łotwę i do Estonii znów będą musieli przejść 14-dniową kwarantannę. Wszystko z powodu przybywających zakażeń. Rządy Łotwy i Estonii przyjęły bowiem zasadę, że bez kwarantanny mogą wjeżdżać obywatele tych krajów, w których liczba nowych zakażeń na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni nie przekroczyła 15 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców. Nieststy obecnie Polska zalicza się do tych krajow ( sprawdz przed wyjazdem jakie sa obowiązujące przepisy ) Dotyczy to również osób, które w ciągu ostatnich 14 dni przebywały na terytoriach tych krajów.

GRECJA

Greckie ministerstwo turystyki poinformowało, że obywatele 29 krajów świata będą od 15 czerwca zwolnieni z odbywania po przyjeździe do Grecji obowiązkowej kwarantanny. Polski wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński przekazał w poniedziałek, że do grupy tych państw dopisano również Polskę, której początkowo nie było na liście.

Wyjątkiem mają być podróże z lotniska w Katowicach, ale jego zarząd uważa, że Grecja źle zinterpretowała zalecenia EASA i wnioskuje o usunięcie portu z listy objętych obowiązkową - co najmniej tygodniową - kwarantanną.

TURCJA

Pod koniec maja wznowienie lotów planują linie lotnicze Turkish Airlines. Turcja ma też plan na przyciągnięcie turystów „strefami wolnymi od koronawirusa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze certyfikaty mogą zostać wydane już pod koniec maja. Turecki minister turystyki Mehmet Nuri Ersoy powiedział, że hotele turystyczne zostaną otwarte dla obywateli tureckich za 10 dni - 28 maja, natomiast turystów z zagranicy hotelarze będą mogli gościć już w połowie czerwca.

ALBANIA

1 czerwca Albania otworzyła lądowe przejścia graniczne. Prawdopodobnie od 15 czerwca będzie można przylecieć do Albanii samolotem. Nie ma obowiązku kwarantanny.

BUŁGARIA

Obywatele większości krajów UE, w tym Polski, mogą od początku czerwca przyjeżdżać do Bułgarii bez obowiązku odbywania 14-dniowej kwarantanny. Zgodnie z rozporządzeniem ogłoszonym 30 maja, dla osób przybywających ze Szwecji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Włoch, Irlandii, Portugalii i Malty dwutygodniowa kwarantanna pozostaje obowiązkowa. Bez konieczności 14-dniowej izolacji będą mogli przyjeżdżać do Bułgarii również obywatele Serbii i Macedonii Północnej.

W Bułgarii otwarto już muzea, restauracje, parki, kina i teatry. Zezwolono na organizowanie konferencji i seminariów. Noszenie maseczek jest obowiązkowe wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. W kurortach czarnomorskich zaczęto otwierać hotele.

CYPR

Turyści z 19 państw unijnych będą mogli od 9 czerwca przylecieć na Cypr, będą jednak musieli przedstawić przy wjeździe aktualne badanie potwierdzające, że nie są zakażeni koronawirusem.

Dla niektórych krajów, ale nie dla Polski, obowiązek ten zostanie zniesiony 20 czerwca. Na Cyprze od początku miesiąca wznowiły działalność hotele, działają też restauracje i bary, otworzono plaże, ale urlopowicze będą na nich musieli zachować odpowiednią odległość.

FRANCJA I BELGIA

Francja planuje otworzyć swoje granice dla obywateli państw UE i strefy Schengen 15 czerwca, tego samego dnia planuje to uczynić Belgia. Przyjeżdżających do tych krajów nie będzie obowiązywała kwarantanna. We Francji na nowo otwierane są restauracje, kawiarnie, muzea i inne atrakcje turystyczne. W niektórych regionach można już wybrać się na plażę i do parku. Korzystający z komunikacji publicznej muszą nadal używać maseczek.

GRUZJA

Gruzja od 1 lipca planuje przyjmować zagranicznych turystów - ogłosił premier tego kraju Giorgi Gacharia.

Zrobimy to przy pomocy utworzenia bezpiecznych korytarzy na granicach lądowych z naszymi sąsiadami oraz dzięki dwustronnym negocjacjom z interesującymi nas krajami z punktu widzenia turystyki. Te rozmowy już się rozpoczęły” - powiedział Gacharia, cytowany przez portal Echo Kawkaza.

HISZPANIA

Rząd Pedra Sancheza potwierdził, że po 1 lipca żaden z docierających do Hiszpanii turystów nie będzie musiał przechodzić obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny. Teoretycznie turyści z państw unijnych już teraz mogą wypoczywać w tym kraju, ale wiąże się to z obowiązkiem przejścia 14-dniowej kwarantanny.

ISLANDIA

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią 15 czerwca granice dla obywateli strefy Schengen otworzy także Islandia. Turyści odwiedzający wyspę będą mogli wyboru: iść na dwutygodniową kwarantannę, poddać się testowi na koronawirusa lub przedstawić zaświadczenie mówiące o stanie zdrowia.

PORTUGALIA

Premier Portugalii Antonio Costa podczas zorganizowanej na lotnisku w Lizbonie konferencji prasowej ogłosił, że jego kraj przywróci 15 czerwca swobodny ruch lotniczy, a także otworzy granice z Hiszpanią. „Nasze służby sanitarne oraz odpowiednie międzynarodowe instytucje lotnictwa pasażerskiego już potwierdziły, iż lotniska w Portugalii spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa i będą gotowe do pełnego wznowienia ruchu lotniczego” - dodał Costa.

W kraju zniesiono prawie wszystkie wprowadzone na czas epidemii ograniczenia. 6 czerwca oficjalnie otworzone zostaną plaże w całym kraju, na których jednak trzeba będzie zachować odstęp i inne środki ostrożności. Zaleca się, aby ludzie przebywający w przestrzeni publicznej zasłaniali twarz.

NORWEGIA

Polacy, którzy będą chcieli podróżować do Norwegii  znów od 17 sierpnia będą musieli przejść 14-dniową kwarantannę.