Zaplanuj wakacje.Zmiany w przekraczaniu granic UE

Najważniejsze informacje dla urlopowiczów:
Zaplanuj bezpieczne wakacje. Przed wyjazdem warto odwiedzić poniższe strony na portalu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Jesteś pewien, że twoje biuro podróży działa legalnie? Zanim zapłacisz, sprawdź to tutaj http://turystyka.gov.pl/ !
Polak za granicą
https://polakzagranica.msz.gov.pl/
Telefon Bezpieczeństwa dla Turystów + 48 608 599 999
Pamiętaj, że chroni Cię Turystyczny Fundusz Gwarancyjny ( podróżuj z gwarancją z licencjonowanym biurem podróży)

 

Od 7 kwietnia b.r  obowiązują nowe procedury narzucone przez Komisję Europejską dotyczące przekraczania zewnątrznych granic UE. Wszystkie osoby, które przekraczają zewnętrzne granice UE będą poddawane szczegółowej kontroli dokumentow przez służby graniczne, co może znacznie wydłużyć czas odprawy.

Nowe regulacje nakładają na wszystkie państwa członkowskie UE obowiązek dokładnego kontrolowania każdej osoby, która opuszcza Strefę Schengen lub do niej wjeżdża. Zmiany są reakcja Unii Europejskiej na utrzymujące się w Europie zagrożenie zamachami terrorystycznymi.

dotyczy wyjeżdżajacyh do Chorwacji:

Według ostatnich informacji z Narodowego Przedstawicielstwa Turystyki Chorwacji zgodnie z porozumieniem pomiędzy Republika Słowenii a Republika Chorwacji weszła w życie procedura ułatwień na przejściach granicznych.Kontrole nie są już szczegółowe, a bardziej docelowe. Wszystko zmierza w kierunku, aby oczekiwania na granicach były jak najkrótsze ze względu na zwiększony ruch, ponieważ sezon turystyczny już się rozpoczął. Informacja bieżąca na www.hak.hr/en

dotyczy: wyjeżdżajacych z dziećmi:

Wszystkim turystom wybierającym się w zagraniczną podróż przypominamy, że dokument na podstawie którego będą przekraczać granicę (dowód osobisty w Strefie Schengen lub paszport ) musi być ważny i czytelny.
Dokument tożsamosci obowiązuje także dzieci !
Dziecko podróżujące indywidualnie, z dorosłymi, którzy nie są jego opiekunami prawnymi, lub w towarzystwie tylko jednego rodzica, może potrzebować dodatkowego (oficjalnego) dokumentu podpisanego przez obydwoje rodziców, drugiego rodzica lub opiekuna prawnego (opiekunów prawnych), w którym wyrażą oni zgodę na jego podróż z osobami trzecimi . W wielu wypadkach powinien to być dokument poświadczony notarialnie, jednak nie istnieją przepisy UE w tym zakresie i każdy kraj UE sam decyduje, czy wymaga okazania takich dokumentów. Przed podróżą dziecka należy więc sprawdzić przepisy obowiązujące w kraju, z którego wyjeżdżamy lub do którego wjeżdżamy. Informacji takiej można zasięgnąć w placówce dyplomatyczno-konsularnej danego państwa w Warszawie. Informacje dot. wymogów państw UE  (podróżowanie dzieci i młodzieży bez opiekuna prawnego) są dostępne tutaj: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/eu-citizen/index_pl.htm  ( źrodło: PIT, MSZ )

PZMinfo/ 10.07.2017