Przepisy drogowe

Prawo jazdy
Do prowadzenia samochodu uprawnione są tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

Dozwolone wymiary pojazdu:

 • wysokość – 4 m;
 • szerokość - 2,5 m;
 • długość zespołu pojazdów (samochód + przyczepa) - 18,75 m

Wyposażenie pojazdu:

 • pasy bezpieczeństwa na przednich siedzeniach, na tylnych, o ile są zamontowane       
 •  trójkąt ostrzegawczy
 • apteczka
 • gaśnica
 • min. głębokość rzeźby bieżnika opon - 1,5 mm
 • kask ochronny dla motocyklisty i pasażera

Kamizelka odblaskowa

 

Obowiązek posiadania i używania kamizelek bezpieczeństwa (odblaskowych) przy wychodzeniu z samochodu w terenie niezabudowanym.

Zimowe wyposażenie
Zaleca się używanie opon zimowych w okresie od 1 listopada do 1 marca. Zalecane wożenie ze sobą łańcuchów przeciwślizgowych, zwłaszcza w terenach górskich.  Zakaz używania opon z kolcami.

Przewóz dzieci
Zakaz przewozu dzieci do lat 12 na przednich siedzeniach.

Światła mijania

 

Używanie świateł mijania w terenie niezabudowanym obowiązkowe przez 24h przez cały rok. W terenie zabudowanym obowiązkowe w nocy a w dzień - tylko przy widoczności ograniczonej warunkami atmosferycznymi. Motocykle - światła mijania obowiązkowe przez 24h przez cały rok

Parkowanie
Parkingi w miastach w większości są płatne. Dopuszcza się parkowanie wzdłuż krawężnika ulicy o ile nie utrudnia to ruchu. Znak ARRET oznacza, że pojazd nie może stanąć na więcej niż 5 minut. Generalnie zabrania się parkowania przy drogach krajowych. Na nielicznych parkingach zainstalowane są parkometry. Orientacyjna opłata za parking: od 0,50 do 1,5 Euro za godzinę.

Niepełnosprawni
Nie ma specjalnych ułatwień dla niepełnosprawnych. Miejsca na parkingach zarezerwowane dla niepełnosprawnych są oznakowane.

 

DOZWOLONE PRĘDKOŚCI, km/h
Teren zabudowany – 50 km/h
Teren niezabudowany:

Motorower – 45 km/h zarówno w terenie zabudowanym jak i niezabudowanym.
Pojazdy ciężkie – 40 km/h w terenie zabudowanym i 70 km/h w terenie niezabudowanym.
Zakaz prywatnego holowania.


KARY ZA WYKROCZENIA DROGOWE
Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi - 0,00 promila. Prowadzenie pojazdu przez osoby, u których poziom alkoholu we krwi przekracza dopuszczalną normę lub są pod wpływem substancji odurzających bądź leków o podobnym działaniu karane jest zatrzymaniem prawa jazdy na okres do 90 dni i mandatem do 780 RON.

Mandaty podzielone są na 5 kategorii:
Kat. I = 2 do 3 punktów

Kat. II = 4 do 5 punktów
Kat. III = 6 do 8 punktów
Kat. IV = 9 do 20 punktów
Kat. V = 21 do 100 punktów
Każdy punkt odpowiada 10% wynagrodzenia minimalnego brutto. W konsekwencji 1 punkt karny odpowiada kwocie 75 RON.

Uwaga: Rumuńska policja drogowa jest wyjątkowo rygorystyczna. Kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność. Za złamanie przepisów ruchu drogowego grożą nie tylko wysokie mandaty, lecz także - coraz częściej stosowane - kary polegające na zatrzymaniu prawa jazdy na czas określony. Trzeba się liczyć z możliwością, że np. za przekroczenie linii ciągłej albo przekroczenie dozwolonej prędkości grozi zatrzymanie prawa jazdy na okres 30, 60 lub 90 dni. Należy również pamiętać, że procedura zwracania dokumentu jest długotrwała: po upływie 2 tygodni (okres ważności tzw."dovada") prawo jazdy przesyłane jest do Komendy Głównej Policji w Bukareszcie a stamtąd do Wydziału Konsularnego Ambasady, następnie zaś do urzędu w Polsce, który je wystawił. Taki tryb postępowania powoduje, że kierowca pozbawiony zostaje prawa jazdy na kolejnych kilka tygodni.

Mandat za wykroczenie drogowe należy zapłacić bezzwłocznie:
1. W najbliższym urzędzie pocztowym (POSTA ROMANA).
2. W najbliższym punkcie CEC (KASA OSZCZĘDNOŚCIOWA).
3. W najbliższym urzędzie skarbowym (CIRCA FINANCIARA).   

 

Możliwość osobistego odebrania prawa jazdy

W przypadku zatrzymania prawa jazdy przez funkcjonariuszy rumuńskiej policji drogowej możliwe jest osobiste odebranie dokumentu w ciągu 15 dni od dnia zatrzymania. Dokumenty, które są niezbędne do odbioru prawa jazdy z policji:

 1. Declaratie - oświadczenie notarialne zawierające zobowiązanie do opuszczenia swoim pojazdem terytorium Rumunii w ciągu 24 godzin od dnia odebrania dokumentu oraz zobowiązanie do nieprowadzenia pojazdu w Rumunii przez okres, na jaki nałożona została kara.
 2. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.
 3. Kserokopia protokołu policyjnego (proces verbal). Najrozsądniej jest zrobić kserokopie wszystkich dokumentów, które  otrzymano podczas interwencji policji drogowej.
 4. Kserokopia pokwitowania opłaty za mandat.
 5. Podanie do komendanta policji

Zarówno podanie do komendanta policji, jak i oświadczenie notarialne muszą być sporządzone w jęz. rumuńskim przez notariusza w obecności tłumacza przysięgłego z języka zrozumiałego dla uczestnika czynności (notariusz dokonujący czynności musi mieć pewność, że uczestnik zna treść dokumentu, który podpisuje).

Oświadczenie może być także sporządzone w konsulacie polskim w Bukareszcie. Treść dokumentu jest tłumaczona uczestnikowi  czynności przez tłumacza konsulatu. Opłatę pobiera się za poświadczenie własnoręczności podpisu osoby składającej deklarację.

Rezerwuj