Tylko 85.00 pln

Assistance drogowe w Polsce 1 rok


Assistance drogowe w Polsce -  assistance krajowe w wersji podstawowej z rocznym okresem członkostwa. Dbamy o to aby zminimalizować niedogodności związane z kłopotami na drodzem, zapewniając naszym członkom szybką, profesjonalną i kompleksową pomoc. Assistance przysluguje członkom SOS PZMot , kupując ubezpieczenie będziesz automatycznie członkiem klubu. Ubezpieczenie jest ważne na każdy użytkowany pojazd do 3,5 t zgodnie z OWU

Okres ważności 1 rok - najwcześniej od drugiego dnia po płatnosci

Pomoc drogowa w Polsce zawiera:

  • assistance domowe (usuwanie awarii instalacji i urządzeń w domu) w rocznym okresie członkostwa
  • podjęcie próby naprawy pojazdu na miejscu awarii
  • wymianę koła (o ile w pojeździe jest koło zapasowe/dojazdowe) lub użycie zestawu naprawczego
  • dowóz paliwa w razie jego braku (bez kosztów samego paliwa)
  • pomoc w otwarciu pojazdu w razie zgubienia lub uszkodzenia kluczyków w razie braku możliwości usprawnienia pojazdu na miejscu
  • transport pojazdu na dystansie do 20 km
  • transport pasażerów do miejsca, do którego przewożony jest pojazd
  • transport przyczepy do miejsca, do którego przewożony jest pojazd
  • upoważnia do zniżki do 70% na OC dla samochodów zabytkowych (żółte tablice)

Pakiet podstawowy - krajowy - OWU 

Uwaga: Polisa i karta zostanie wystawiona na podane dane osobowe od drugiego dnia od płatnosci . Karta zostanie wysłana pocztą na dane osobowe składającego zamówienie.Zalecamy i  prosimy o podawanie adresu zamieszkania/zameldowania - a nie miejsca pracy.

*Pojazd ubezpieczony musi być motocyklem albo samochodem osobowym. Przez samochód osobowy rozumiemy taki, który jest, według stanu prawnego na 1 stycznia 2011 r. wyłączony z możliwości odiczenia VAT przy zakupie.