Tylko 75.00 pln

Austria - opłata 2mc, e-winieta, motocykl

opłata elektroniczna

 

Austria - opłata 2miesięczna dla motocykli


Opłata elektroniczna - numer rejestracyjny pojazdu zostaje zarejestrowany w systemie opłat drogowych.

Winietka ważna od daty poczatkowej podanej w zamówieniu do końca dnia tej samej daty kolejnego drugiego miesiąca. Jeżeli takiej daty nie ma w tym miesiącu, to winieta ważna jest do końca ostatniego dnia drugiego miesiąca.

Potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, po wystawieniu przez naszego pracownika w godzinach pracy sklepu internetowego oraz po zaksięgowaniu się wpłaty na naszym koncie. Potwierdzenie ważności zawiera numer rejestarcyjny pojazdu i datę ważności winiety.

Przy zamówieniu konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

* Realizacja zamówienia możliwa tylko dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

Winietka na drogi ekspresowe oraz autostrady w Austrii dla motocykli. Winietki obowiązują na drogach:

Mapa płatnych dróg