Tylko 160.50 pln

Austriacka plakietka ekologiczna dla samochodów ciężarowych


Plakietka ekologiczna -  plakietka wjazdu do wyznaczonej strefy ekologicznej w Austrii, dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony, spełniających określone standardy w zakresie emisji gazów spalinowych zgodnie z przepisami austriackimi.

Do wystawienia plakietki potrzebny będą, formularz zamówienia, skan ważnego dowodu rejestracyjnego (tj. z ważnym badaniem technicznym)  w formacie jpg lub pdf oraz skan dokumentu potwierdzającego klesę EURO pojazdu. Dokumenty powinny być przesłane na adres obsluga.sklep@pzm.pl

W przypadku samochodów do 3,5t, naklejkę należy zakupić na miejscu w Austrii. Lista punktów znajduje się na stronie ZMPD.

Klient otrzymuje dwie faktury jedną w Euro od wystawcy plakietki, drugą w polskich złotych, za naszą uslugę pośrednictwa oraz koszty wysyłki.

 

PROCEDURA OTRZYMYWANIA AUSTRIACKIEJ PLAKIETKI EKOLOGICZNEJ

PLAKIETKA EKOLOGICZNA - GDZIE OBOWIĄZUJE

Formularz zamówienia