Tylko 160.50 pln

Austriacka plakietka ekologiczna dla samochodów ciężarowych


Plakietka ekologiczna -  plakietka wjazdu do wyznaczonej strefy ekologicznej w Austrii, dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony, spełniających określone standardy w zakresie emisji gazów spalinowych zgodnie z przepisami austriackimi.

Do wystawienia plakietki potrzebne będą:

  • Formularz zamówienia
  • skan ważnego dowodu rejestracyjnego (tj. z ważnym badaniem technicznym)  w formacie jpg lub pdf 
  • skan dokumentu potwierdzającego klasę emisji spalin (EURO) pojazdu.

Dokumenty powinny być przesłane na adres obsluga.sklep@pzm.pl

Klient otrzymuje dwie faktury jedną w Euro od wystawcy plakietki, drugą w polskich złotych, za naszą uslugę pośrednictwa oraz koszty wysyłki.

 

* W przypadku samochodów do 3,5t, oraz ciężarowych do 3,5t, naklejkę należy zakupić na miejscu w Austrii.

PROCEDURA OTRZYMYWANIA AUSTRIACKIEJ PLAKIETKI EKOLOGICZNEJ

PLAKIETKA EKOLOGICZNA - GDZIE OBOWIĄZUJE