Tylko 426.50 pln

B2 - opłata 1miesięczna

winieta elektroniczna
B2 MC

Winietka 1miesięczna - pozwolenie ważne od daty zaznaczonej na winietce do końca dnia tej samej daty kolejengo miesiąca. Jeżeli takiej daty nie ma w następnym miesiącu, to winieta ważna jest do końca tego miesiąca.

Kategoria B2 jest przeznaczona dla autobusów, busów i minibusów.
Winietka elektroniczna e-matrica zastąpiła tradycyjną winietkę samoprzylepną. Nabywca otrzymuje pokwitowanie, które należy starannie przechowywać do ewentualnej kontroli.

Konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Mapka płatnych dróg na Węgrzech

3720.00 pln