Tylko 265.00 pln

B2- tygodniowa


Winietka  - 1-tygodniowe pozwolenie ważne od wyznaczonej daty rozpoczęcia plus 9 kolejnych dni ( łącznie 10 kolejnych dni kalendarzowych).

Kategoria B2 jest przeznaczona dla busów, autobusów i minibusów.
Winietka elektroniczna e-matrica zastąpiła tradycyjną winietkę samoprzylepną. Nabywca otrzymuje pokwitowanie, które należy starannie przechowywać do ewentualnej kontroli.

Konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.
Mapka płatnych dróg na Węgrzech