Tylko 174.00 pln

D2 e-matrica miesięczna


1-miesięczna ważna od daty zaznaczonej na winietce do końca dnia tej samej daty kolejengo miesiąca. Jeżeli takiej daty nie ma w następnym miesiącu, to winieta ważna jest do końca tego miesiąca.. Kategoria D2 jest przeznaczona dla pojazdów przewożących powyżej 7 osób, a także campery oraz pojazdy ciężarowe ( kratka ) do 3,5 tony.

Winietka elektroniczna e-matrica zastąpiła tradycyjną winietkę samoprzylepną. Nabywca otrzymuje pokwitowanie, ( wzór )które należy starannie przechowywać do ewentualnej kontroli. 

Przy zamówieniu konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Mapka płatnych dróg na Węgrzech

730.50 pln