Tylko 253.50 pln

Słowacja - roczna dla pojazdów do 3,5t


Winiety będą ważne od 01.01.2018 do 31.01.2019

Winietka - ważna jest od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego (lub od dnia zakupienia jej przez klienta w danym roku kalendarzowym) do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego
e - Winieta dla dwuśladowych pojazdów silnikowych pojazdów do 3,5 tony lub dwuśladowych pojazdów silnikowych kategorii M1 niezależnie od maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej.

Od 1 stycznia 2016 roku winietka elektroniczna zastąpiła tradycyjną winietkę samoprzylepną. Potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, lub smsem, bezpośrednio ze słowackiego systemu poboru opłat. Potwierdzenie ważności zawiera numer rejestarcyjny pojazdu i datę ważności winiety.

*M1 - pojazdy mające nie więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy.

Mapa płatnych dróg