Tylko 254.50 pln

Słowacja 2020 – 365 dni dla przyczep kat. O1 i O2

winieta elektroniczna
SK 365 P

Winieta ważna jest przez 365 dni od wskazanej daty. (np od 03.02.2020 - 02.02.2021)

Winietka - ważna jest od dnia wskazania przy zakupie, przez kolejne 365 dni
eWiniety dla przyczep kategorii O1 i O2 dołączonych do pojazdów kategorii M1, N1, M1G, N1G, obowiązuje w przypadku, gdy masa zespołu pojazdów przekracza 3,5 t.

Od 1 stycznia 2016 roku winietka elektroniczna zastąpiła tradycyjną winietkę samoprzylepną. Potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, po wystawieniu przez naszego pracownika w godzinach pracy sklepu internetowego oraz po zaksięgowaniu się wpłaty na naszym koncie. Potwierdzenie ważności zawiera numer rejestracyjny pojazdu i datę ważności winiety.

Przy zamówieniu konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego przyczepy.

Mapa płatnych dróg