Tylko 457.50 pln

B2 - opłata 1miesięczna

winieta elektroniczna
B2 MC

Winietka 1miesięczna - pozwolenie ważne od daty zaznaczonej na winietce do końca dnia tej samej daty kolejengo miesiąca. Jeżeli takiej daty nie ma w następnym miesiącu, to winieta ważna jest do końca tego miesiąca.

Kategoria B2 jest przeznaczona dla autobusów - pojazdów mechanicznych przeznaczonych do przewozu osób, posiadających więcej niż 9 stałych miejsc siedzących wraz z kierowcą.


Potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, po wystawieniu przez naszego pracownika w godzinach pracy sklepu internetowego oraz po zaksięgowaniu się wpłaty na naszym koncie. Potwierdzenie ważności zawiera numer rejestracyjny pojazdu i datę ważności winiety.

Przy zamówieniu konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu oraz kraju zarejestrowania.

Mapka płatnych dróg na Węgrzech