Tylko 777.50 pln

D2 - opłata roczna, e-winieta

winieta elektroniczna
D2 1R

Winietka ważna od 01.01.2019 dnia zakupu do 31 stycznia 2020.

Kategoria D2 jest przeznaczona dla pojazdów zarejestrowanych na więcej niż 7 osób, a także campery oraz pojazdy ciężarowe ( kratka ) do 3,5 tony.

Winietka elektroniczna e-matrica zastąpiła tradycyjną winietkę samoprzylepną. Nabywca otrzymuje pokwitowanie, ( wzór )które należy starannie przechowywać do ewentualnej kontroli.

Przy zamównieu konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Mapka płatnych dróg na Węgrzech