Tylko 730.50 pln

D2 e-matrica roczna


Winietka ważna od 01.01.18 dnia zakupu do 31 stycznia 2019.

Kategoria D2 jest przeznaczona dla pojazdów przewożących powyżej 7 osób, a także campery oraz pojazdy ciężarowe ( kratka ) do 3,5 tony.

Winietka elektroniczna e-matrica zastąpiła tradycyjną winietkę samoprzylepną. Nabywca otrzymuje pokwitowanie, ( wzór )które należy starannie przechowywać do ewentualnej kontroli.

Przy zamównieu konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Mapka płatnych dróg na Węgrzech