Tylko 107.00 pln

U - opłata miesięczna, e-winieta

winieta elektroniczna
U MC P

1-miesięczna ważna od daty zaznaczonej na winietce do końca dnia tej samej daty kolejengo miesiąca. Jeżeli takiej daty nie ma w następnym miesiącu, to winieta ważna jest do końca tego miesiąca.. Kategoria U -przyczepa ciągnięta przez pojazdy należace do kat. D2 i B2 .

Winietka elektroniczna e-matrica zastąpiła tradycyjną winietkę samoprzylepną. Nabywca otrzymuje pokwitowanie, ( wzór )które należy starannie przechowywać do ewentualnej kontroli. 

Przy zamówieniu konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Mapka płatnych dróg na Węgrzech