Tylko 105.5 pln

Słowacja-30 dniowa dla przyczep kat. O1 i O2

winieta elektroniczna
SK 30 P

Winietka - ważna jest przez okres 30 dni, licząc od dnia wskazanego przez klienta w chwili zakupu włącznie z tym dniem,

eWinieta -pojazd ciągniony kategorii O1 i O2, jeżeli suma największej technicznie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu kategorii M1, N1 i największej technicznie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu ciągnionego przekracza j 3,5 tony

Potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, po wystawieniu przez naszego pracownika w godzinach pracy sklepu internetowego oraz po zaksięgowaniu się wpłaty na naszym koncie. Potwierdzenie ważności zawiera numer rejestracyjny pojazdu i datę ważności winiety.

Przy zamówieniu konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego przyczepy-pojazdu ciągnionego.

Mapa płatnych dróg