Tylko 160 pln

Assistance zagr.z ubezpieczeniem/30dni


Specjalne i jedyne na rynku Pakietowe ubezpieczenie zagranicznej pomocy drogowej PZM Assistance dla pojazdu + ubezpieczenie PZM Bon Voyage dla Kierowcy na czas zagranicznej podróży turystycznej.
Okres ważności 30 dni - najwcześniej od dnia następnego od złożonego zamówienia ( lub od dnia zaksięgowania wpłaty i wystawienia druku ).
Ubezpieczenie jest dla jednego pojazdu + jednej osoby ( możliwość kolejnych osób w podróży za dopłatą tylko 40 zł/osobę )

Co Pakiet zawiera: 

1. Pakiet Assistance zagraniczny 30 dni - OWU ,

- pomoc w Europie
- pomoc w razie wypadku lub naprawa przy drodze,
- dowóz paliwa
- holowanie do warsztatu max 75 km,
- samochód zastępczy max 2 dni w czasie naprawy
- transport osób
- nocleg w hotelu do 3 dni
- podróż do domu
-  członek PZM jest uprawniony do uzyskania zniżki - do 20% w Compensa, Benefia,  na polisę OC - dla pojazdu +25 lat

2. Pakiet Bon Voyage - turystyczny 30 dni- OWU, Aneks_2023_OWU

a. Koszty leczenia ( suma ubezpieczenia: 50 000 EURO ),
- Udokumentowane i niezbędne z medycznego punktu widzenia, poniesione przez Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby, tj:

 • leczenia ambulatoryjnego,
 • hospitalizacji,
 • zakupu lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
 • leczenia stomatologicznego, jeśli było wynikiem ostrych stanów bólowych wymagających natychmiastowej pomocy w wartości do wys. 150,00 EURO dla wszystkich zachorowań wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej,
 • koszty naprawy lub zakupy okularów oraz naprawy protez, uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku, objętego odpowiedzialnością InterRisk.
 • ochrona COVID-19 
 • następstwa choroby przewlekłej
   

b. Bagaż ( suma ubezpieczenia: 2 000 PLN ) 

c. Koszty ratownictwa i poszukiwania, pomocy medycznej na miejscu zdarzenia oraz transportu do placówki medycznej przez służby ratownictwa górskiego lub morskiego, poniesione przez Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby (suma ubezpieczenia : 8 000 EURO).

d. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków podczas podróży zagranicznej (suma ubezpieczenia:  50 000 PLN).

e. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej za szkodę osobową lub rzeczową wyrządzoną przez niego Poszkodowanemu podczas podróży zagranicznej ( suma ubezpieczenia : 50 000 EURO ).

Rozszerzenia. Zakres ubezpieczenia w niniejszym pakiecie rozszerzony został o szkody na mieniu lub osobie wyrządzone w związku z amatorskim uprawianiem narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego i windsurfingu.

 

Uwaga: Polisy zostaną wystawione najwcześniej od dnia następnego na dane pojazdu i osoby składającego zamówienie. Polisa dla auta wyłącznie z polskim numerem rejestracyjnym!
Prosimy podawanie adresu zamieszkania/zameldowania - a nie miejsca pracy.

UWAGA

 • Ubezpieczenie turystyczne 30 dniowe  w naszym Pakiecie obejmuje tylko jedną osobę, 
  Koszt wykupienia ubezpieczenia Bon Voyage dla kolejnej osoby z rodziny (mąż, żona, córka, syn, wnuczek) . Aby ubezpieczyć kolejną osobę należy dodatkowo zamówić dodatkową polisę dla osób towarzyszących członkowi  klubu w podróży ( dodaj Ubezpieczenie BonVoyage 30 dni)
 • Po opłaceniu zamówienia wysyłamy polisę ubezpieczeniową z numerami do centrum alarmowego. Karta członkowska assistance zostanie dostarczona pocztą w osobnej przesyłce. 

Ubezpiecz się - "na wszelki wypadek". Kup  assistance z europejską pomocą drogową PZM. PZM ma własne Centrum assistance czynne 24 h. 
OKRES UBEZPIECZENIA OBOWIĄZUJE OD DNIA WYSTAWIENIA DRUKU A NIE OD DNIA WPŁATY !

Oświadczenie :
Składając zamówienie na niniejszy pakiet, ubezpieczony przed zawarciem umowy ubezpieczenia pozyskał informacje zgodnie ze swoimi potrzebami i wymaganiami co do zakresu ochrony ubezpieczeniowej przy uwzględnieniu zaproponowanej przez agenta składki i wyraża wolę jej zapłaty. Akceptuję Oświadczenie