Tylko 64 pln

Rumunia 1-dniowa kategoria E

winieta elektroniczna
RO 1d E

Winieta  jednodniowa dla samochodu ciężarowego o masie powyżej 12t. o maksymalnie 3 osiach, kategoria E


Kategoria E jest przeznaczona dla samochodów ciężarowych o masie powyżej 12t. o maksymalnie 3 osiach.

Winietka jednodniowa jest dostępna tylko dla pojazdów o dmc powyżej 3,5 t i ważna jest tylko w dniu wydania. W praktyce oznacza to, że winietka zakupiona o godz.23.00 ważna jest  tylko 1 godzinę.

Potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, po wystawieniu przez naszego pracownika w godzinach pracy sklepu internetowego oraz po zaksięgowaniu się wpłaty na naszym koncie. Potwierdzenie ważności zawiera numer rejestracyjny pojazdu i datę ważności winiety.

Przy zamówieniu konieczne jest podanie daty początkowej,  numeru rejestracyjnego, numeru nadwozia (VIN) oraz kraju zarejestrowania pojazdu.

Winieta może być wystawiona maksymalnie 30 dni przed planowanym wyjazdem.

Przejazd autostradami i pozostałymi drogami jest płatny w formie winietek