Tylko 45 pln

Międzynarodowa Karta Kempingowa - CCI


Międzynarodowa Karta Kempingowa CCI to inaczej - paszport turysty kempingowego. Ma ona na celu ułatwienie turyście pobytu na campingu. Jej posiadacz wraz z maksymalnie 9 osobami wspólnie podróżującymi jednym samochodem są objęci ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w stosunku do wypadków lub szkód spowodowanych osobom trzecim. 

Karta zastepuje równocześnie rolę dokumentu tożsamości a przede wszystkim uprawnia do otrzymania zniżek od ceny zakwaterowania na campingu w wysokości do maksymalnie 25%. Karta wymagana jest przez organizatorow wielu zlotow miedzynarodowych organizowanych pod Patronatem FICC  . Karta obowiązuje praktycznie w całej Europie za wyjątkiem Albanii, Rumunii i WNP.
Opis karty znajduje sie na stronie - Karta CCI

Karta kempingowa jest ważna przez rok od daty wskazanej we wniosku.

WARUNKI ZAKUPU
W celu uzyskania karty CCI - drogą KORESPONDENCYJNĄ prosimy o  obowiązkowe wypełnienie Umowy  wniosek CCI (plik w formacie pdf) oraz bezpieczne dostarczenie dokumentacji: druk Umowy oraz dowód osobisty -  wstaw dokumenty w panelu Użytkownika ( po zalogowaniu ) - Moje Pliki
Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu wypełnionego  druku umowy CCI i dokumentu tożsamości (powiększony do rozmiaru 150%)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie :
Skladając zamówienie na niniejszy pakiet, ubezpieczony przed zawarciem umowy ubezpieczenia pozyskał informacje zgodnie ze swoimi potrzebami i wymaganiami co do zakresu ochrony ubezpieczeniowej przy uwzględnieniu zaproponowanej przez agenta składki i wyraża wolę jej zapłaty.