Tylko 180 pln

Słowacja 10d + Węgry 10d D1


Zestaw - winieta słowacka 10dniowa plus winieta wegierska 10dniowa kat D1

 

Winietka  słowacka ważna jest przez okres 10 dni, licząc od dnia wskazanego przez klienta w chwili zakupu włącznie z tym dniem. 

Winieta dla dwuśladowych pojazdów silnikowych do 3,5 tony, lub dwuśladowych pojazdów silnikowych kategorii M1 niezależnie od maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej.

*M1 - pojazdy mające nie więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy.

Mapa płatnych dróg na Słowacji

 

Winieta węgierska 10dniowa ważna od wyznaczonej daty rozpoczęcia plus 9 kolejnych dni ( łącznie 10 kolejnych dni kalendarzowych). 

Winieta wegierska kategorii D1 jest przeznaczona dla motocykli (D1M) oraz pojazdów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej co najwyżej 3,5 tony, przeznaczone do przewozu do 7 osób z kierowcą włącznie z  przyczepą lub bez.

 

Potwierdzenie zakupu zestawu winiet zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, po wystawieniu przez naszego pracownika w godzinach pracy sklepu internetowego oraz po zaksięgowaniu się wpłaty na naszym koncie. Potwierdzenie  zawiera numer rejestracyjny pojazdu i datę ważności każdej winiety.

Ta kategoria winiety dotyczy pojazdów, które w dowodzie rejestracyjnym w polu "J" mają wpisany kod "M1" lub "M1G", a przede wszystkim zarejestrowane sa jako osobowe. Jeśli te pole jest puste zalecamy zakup winiety D2.


Mapka płatnych dróg na Węgrzech