Tylko 108.50 pln

D1 - opłata miesięczna, e-winieta

winieta elektroniczna
D1 MC

1-miesięczna ważna od daty zaznaczonej na winietce do końca dnia tej samej daty kolejengo miesiąca. Jeżeli takiej daty nie ma w następnym miesiącu, to winieta ważna jest do końca tego miesiąca.

Kategoria D1 jest przeznaczona dla motocykli i pojazdów silnikowych o maksymalnej masie do 3,5 tony, z każdego rodzaju przyczepą lub bez (pojazdy zarejestrowane na maksymalnie 7 osób łącznie z kierowcą), oraz campery zarejestrowane do 7 osób i do 3,5t.

Przy zamówieniu konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Mapka płatnych dróg na Węgrzech