Tylko 49.50 pln

E-rovinieta 1-dniowa kategoria D

winieta elektroniczna
RO 1d D

E-rovinieta kategoria D - jednodniowa dla samochodów ciężarowych od 7 do 12 t

Winietka jednodniowa jest ważna tylko w dniu wydania. W praktyce oznacza to, że winietka zakupiona o godz. 23.00 ważna jest  tylko 1 godzinę.
Winietka elektroniczna ro-vignieta zastąpiła tradycyjną winietkę samoprzylepną. Nabywca otrzymuje pokwitowanie, które należy starannie przechowywać do ewentualnej kontroli.

Winieta może być wystawiona maksymalnie 30 dni przed planowanym wyjazdem.

Przy zamówieniu konieczne jest podanie daty początkowej,  numeru rejestracyjnego, numeru nadwozia (VIN) oraz kraju zarejestrowania pojazdu.

Przejazd autostradami i pozostałymi drogami jest płatny w formie winietek (rovignette).