Tylko 81.50 pln

Słowacja - 30 dniowa dla pojazdów do 3,5t


Winietka- ważna jest przez okres 30 dni, licząc od dnia wskazanego przez klienta w chwili zakupu włącznie z tym dniem,

e - Winieta dla dwuśladowych pojazdów silnikowych do 3,5 tony lub dwuśladowych pojazdów silnikowych kategorii M1 niezależnie od maksymalnej dopuszczalnej masy całkowitej.

Od 1 stycznia 2016 roku winietka elektroniczna zastąpiła tradycyjną winietkę samoprzylepną. Potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, lub smsem, bezpośrednio ze słowackiego systemu poboru opłat. Potwierdzenie ważności zawiera numer rejestarcyjny pojazdu i datę ważności winiety.

Przy zamówieniu konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

*M1 - pojazdy mające nie więcej niż osiem miejsc siedzących poza miejscem siedzącym kierowcy.

Mapa płatnych dróg