Tylko 81.50 pln

Słowacja-30 dniowa dla przyczep kat. O1 i O2

n/a

Winietka - ważna jest przez okres 30 dni, licząc od dnia wskazanego przez klienta w chwili zakupu włącznie z tym dniem,

eWiniety dla przyczep kategorii O1 i O2 dołączonych do pojazdów kategorii M1, N1, M1G, N1G, obowiązuje w przypadku, gdy masa zespołu pojazdów przekracza 3,5 t.

Od 1 stycznia 2016 roku winietka elektroniczna zastąpiła tradycyjną winietkę samoprzylepną. Potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, lub smsem, bezpośrednio ze słowackiego systemu poboru opłat. Potwierdzenie ważności zawiera numer rejestarcyjny i datę ważności opłaty.

Przy zamówieniu konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego przyczepy.

Mapa płatnych dróg