Tylko 777.00 pln

U - opłata roczna, e-winiety

winieta elektroniczna
U 1R P

Winietka ważna od 01.01.2019  do 31 stycznia 2020
Kategoria U-przyczepa ciagniete przez pojazdy należące do kat, B2 i D2
Winietka elektroniczna e-matrica zastąpiła tradycyjną winietkę samoprzylepną. Nabywca otrzymuje pokwitowanie, które należy starannie przechowywać do ewentualnej kontroli.

Przy zamównieu konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Mapka płatnych dróg na Węgrzech