Zadzwoń

Karta CCI z ubezpieczeniem 365


KARTA CCI z UBEZPIECZENIEM TURYSTYCZNYM  PZM BON VOYAGE 

Wyjeżdżasz kilkakrotnie w ciągu roku, a większość wakacji spędzasz na kempingach?

Kup Międzynarodową Kartę Kempingową CCI oraz całoroczne ubezpieczenie podróżne Bon Voyage!

Pakiet obowiązuje przez 365 dni dla Jednej osoby.

    

 

MIĘDZYNARODOWA KARTA KEMPINGOWA CCI?

 

Międzynarodowa Karta Kempingowa CCI to inaczej - paszport turysty kempingowego.
Jej posiadacz wraz z maksymalnie 9 osobami wspólnie podróżującymi jednym samochodem są objęci ubezpieczeniem odpowiedzialności
cywilnej w stosunku do wypadków lub szkód spowodowanych osobom trzecim. 

Przy dokonaniu zakupu prosimy o obowiązkowe wypełnienie  umowy CCI i przesłanie do nas e-mailem jako załącznik na adres obsluga.sklep@pzm.pl. lub faxem +48 22 8496915.
Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu wypełnionego  druku umowy CC
I - 
wniosek CCI (plik w formacie pdf). (plik w formacie pdf).

 

PAKIET BON VOYAGE - polisa na wyjazd turystyczny - OWU

 

a. Koszty leczenia ( suma ubezpieczenia: 30 000 EURO ),
- Udokumentowane i niezbędne z medycznego punktu widzenia, poniesione przez Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby, tj:

 • leczenia ambulatoryjnego,
 • hospitalizacji,
 • zakupu lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
 • leczenia stomatologicznego, jeśli było wynikiem ostrych stanów bólowych wymagających natychmiastowej pomocy w wartości do wys. 150,00 EURO dla wszystkich zachorowań wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej,
 • koszty naprawy lub zakupy okularów oraz naprawy protez, uszkodzonych w wyniku nieszczęśliwego wypadku, objętego odpowiedzialnością InterRisk.

b. Pomoc w podróży ( suma ubezpieczenia: 30 000 EURO ) :

- Koszty udzielenia przez Centrum Assistance natychmiastowej pomocy poniesione podczas podróży zagranicznej, powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

 • koszty zakwaterowania i wyżywienia 1 osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu, jeżeli jej obecność jest konieczna i zalecona przez lekarza prowadzącego leczenie za granicą przez maksymalnie 7 dni w wys. do 100 EURO za 1 dzień, do wys. kosztów odpowiadających kosztom podróży do Polski, nie więcej niż równowartość 1000 EURO;
 • w przypadku koniecznej hospitalizacji Ubezpieczonego co najmniej przez 7 dni lub jego transportu do RP w związku z chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem oraz gdy z Ubezpieczonym nie odbywa podróży osoba towarzysząca – koszty podróży i pobytu 1 osoby bliskiej, jeżeli jej obecność jest konieczna i zalecona przez lekarza prowadzącego leczenie za granicą przez maksymalnie 7 dni w wys. do 100 EURO za 1 dzień, do kosztów odpowiadających kosztom podróży z RP do kraju hospitalizacji Ubezpieczonego i kosztom podróży do RP, nie więcej niż równowartość 2 500 EURO;
 • transportu Ubezpieczonego za granicą z miejsca wypadku lub choroby do najbliższego szpitala lub placówki medycznej;
 • transportu do innego szpitala, jeżeli to konieczne, zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza;
 • transportu Ubezpieczonego do placówki medycznej na terenie RP lub miejsca zamieszkania w RP zgodnie z pisemnym zaleceniem lekarza. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do wysokości ceny biletu klasy ekonomicznej wg obowiązujących taryf, najtańszego dostępnego środka transportu, o ile nie uzgodniono z Ubezpieczycielem lub Centrum Assistance  innego środka transportu lub nie było to obiektywnie możliwe;
 • transportu zwłok do RP w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem lub Centrum Assistance lub nie było to obiektywnie możliwe.

c. Koszty ratownictwa i poszukiwania, pomocy medycznej na miejscu zdarzenia oraz transportu do placówki medycznej przez służby ratownictwa górskiego lub morskiego, poniesione przez Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby (suma ubezpieczenia : 5 000 EURO).

d. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków podczas podróży zagranicznej (suma ubezpieczenia:  20 000 PLN).

e. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej za szkodę osobową lub rzeczową wyrządzoną przez niego Poszkodowanemu podczas podróży zagranicznej ( suma ubezpieczenia : 50 000 EURO ).

7. Zakres ubezpieczenia w niniejszym pakiecie rozszerzony został o szkody na mieniu lub osobie wyrządzone w związku z amatorskim uprawianiem narciarstwa, snowboardingu, narciarstwa wodnego i windsurfingu.

UWAGI!

 • Ubezpieczenie turystyczne obejmuje tylko jedną osobę, koszt wykupienia ubezpieczenia Bon Voyage dla kolejnej osoby z rodziny (mąż, żona, córka, syn, wnuczek) to jedynie 90 zł na rok lub 27 zł na miesiąc.
 • Ubezpieczony, w dniu zawarcia ubezpieczenia nie może przekroczyć 65 roku życia.
 • Chcesz otrzymać zniżkę na ubezpieczenie Bon Voyage? Wykup Pakiet Assistance SOS PZMOT i zostań członkiem klubu PZM!
 • Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy dobrać najkorzystniejszą opcję ubezpieczenia na czas podróży!
   ubezpieczenia@pzm.pl, tel. +48 22 849 84 49