Tylko 61.00 pln

Węgry - opłata miesięczna, motocykl

winieta elektroniczna
D0 MC

1-miesięczna ważna od daty zaznaczonej na winietce do końca dnia tej samej daty kolejengo miesiąca. Jeżeli takiej daty nie ma w następnym miesiącu, to winieta ważna jest do końca tego miesiąca.

Winietka D1M - 10dni jest przeznaczona tylko dla motocykli! Drogi płatne jak dla kategorii D1.

Winietka elektroniczna e-matrica zastąpiła tradycyjną winietkę samoprzylepną. Nabywca otrzymuje pokwitowanie, ( wzór )które należy starannie przechowywać do ewentualnej kontroli.

Konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

Mapka płatnych dróg na Węgrzech