INFORMACJA O SYSTEMIE PŁATNYCH AUTOSTRAD W EUROPIE '2023
 
Większość krajów Europy wprowadziło opłaty za korzystanie z autostrad oraz dróg krajowych. Regulowanie opłat odbywa się w różny, charakterystyczny dla każdego kraju sposób; mogą być pobierane bezpośrednio przy bramkach wjazdowych na dany odcinek drogi lub w formie winietek okresowych. Polski Związek Motorowy jest jedynym legalnym i autoryzowanym w Polsce dystrybutorem winietek opłat drogowych austriackich, czeskich, słowackich, szwajcarskich, węgierskich, rumuńskich i bułgarskich.

Winietki lub opłaty w postaci elektronicznej, przy których podana jest cena w polskich złotych są do nabycia w Polsce można zakupić wysyłkowo w PZM Sklep i w punktach PZM ,

 
Na tej stronie znajdziecie Państwo skrócone informacje, w których krajach i w jaki sposób  pobierane są  opłaty za autostrady.

 

AUSTRIA
Przejazd autostradami i drogami ruchu szybkiego jest płatny w formie winietek lub obowiązuje elektroniczny system opłat. Wysokość opłat zależna jest od rodzaju pojazdu i okresu pobytu na terytorium Austrii.                                                      

Motocykle:
10 dni - 5,80 Euro (47,50 PLN)
2 miesiące - 14,50 Euro (89,50 PLN)
Roczna - 38,20 Euro

Samochody do 3,5t:
10 dni - 9,90 Euro (69,00 PLN)
2 miesiące - 29,00 Euro (164,50 PLN)
Roczna - 96,40 Euro (512,00 PLN)

Winiety roczne ważne są od 01.12.2022 do 31.01.2024.

Ceny w PLN ważne od 01.03.2023 w strukturze PZM. Kup w punktach PZM lub online w PZM SKLEP

Przyczepy w ruchu turystycznym; campingowe lub pod łódź czy skuter, ciągnięte przez pojazd o maksymalnym ciężarze całkowitym do 3,5 tony nie potrzebują dodatkowej winietki ani Go-Box'u. Wystarczy ważna, prawidłowo naklejona winietka na pojeździe ciągnącym.

CZECHY

Winietki opłat drogowych obowiązują na autostradach i drogach ekspresowych. Cena winietki  zależy od kategorii pojazdu i okresu pobytu.
Samochody do 3,5t;

10 dni- 310 CZK (82,00 PLN)
Miesiąc - 440 CZK (110,00 PLN)

Rok - 1500 CZK (320,00 PLN)

Ceny w PLN ważne od 1.07.2023 w strukturze PZM. Kup w punktach PZM lub online w PZM SKLEP
Przyczepy w ruchu turystycznym ciągnięte przez pojazd o maksymalnym ciężarze całkowitym do 3,5 tony nie potrzebują dodatkowej winietki.

 

SŁOWACJA

Od 01.01.2016 roku Słowacja wprowadziła elektroniczny sysytem poboru opłat. Winietę należy zakupić dla pojazdu, a w przypadku zespołu pojazdów powyżej 3,5 tonu również dla przyczepy.
Rodzaj oraz wymaganą liczbę winiet w zależności od rodzaju i maksymalnej dopuszczalnej wagi pojazdu:

Winiety dla pojazdu silnikowego maksymalną masą całkowitą do 3,5 tony oraz dla pojazdów silnikowych kategorii M1 niezależnie od ich największej dopuszczalnej masy całkowitej:

1 rok - 60 Euro (318,00 PLN)
365 dni - 60 Euro (318,00 PLN)
30 dni - 17 Euro (105,00 PLN)
10 dni - 12 Euro (78,00 PLN)

Winiety dla przyczep kategorii O1 a O2 za pojazdami silnikowymi kat. M1, N1, M1G, N1G, niezależnie od maksymalnej dopuszczalnej masy zespołu pojazdów: 

1 rok - 60 Euro (318,50 PLN)
365 dni - 60 Euro (318,50 PLN)
30 dni - 17 Euro (105,50,00 PLN)
10 dni - 12 Euro (78,50 PLN)

Winiety roczne ważne są od 01.01.2023 do 31.01.2024.
Winiety na 365 dni są ważne przez 365 dni, licząc od dnia wskazanego przez użytkownika.

Ceny w PLN ważne od 1.07.2023 w strukturze PZM. Kup w punktach PZM lub online w PZM SKLEP

SŁOWENIA
Przejazd autostradami jest płatny. Dla pojazdów do 3,5t obowiązują winiety w formie naklejek. Należy zwrócić szczególną uwagę na kategorię pojazdu.
Kategoria 1 - pojazdy jednośladowe silnikowe.
Kategoria 2A - samochody dwuśladowe, których maksymalna wysokoś nad pierwszą osią wynosi 129 cm oraz wszystkie pojazdy campingowe.
Kategoria 2B - samochody dwuśladowe, których wysokość nad pierwszą osią wynosi 130 cm i więcej.
( LISTA POJAZDÓW )

Kategoria 1

7 dni - 8 Euro (58 PLN)
Pół roku - 32 Euro (190 PLN)
Rok - 58,70 Euro 

Kategoria 2A

 

 

7 dni - 16 Euro (94,00 PLN)
Miesiąc - 32 Euro (191,00 PLN)
Rok - 117,50 Euro (605,00 PLN)

Kategoria 2B


7 dni - 32 Euro (178,00 PLN)
Miesiąc - 64,10 Euro (357 PLN)
Rok -
235 Euro (1187 PLN)

Uwaga: Przyczepy, ciągnięte przez pojazd o maksymalnym ciężarze całkowitym do 3,5 tony nie potrzebują dodatkowej winietki. Wystarczy ważna, prawidłowo naklejona winietka na pojeździe ciągnącym.

Ceny w PLN ważne od 01.07.2023 w strukturze PZM. Kup w punktach PZM lub online w PZM SKLEP

SZWAJCARIA

Za przejazd autostradami i drogami ruchu szybkiego obowiązuje opłata w postaci winietek. Dla pojazdów silnikowych do 3,5 tony (w tym motocykli) obowiązuje wyłącznie winietka roczna (winietka ważna jest od 1 grudnia roku poprzedniego do 31 stycznia roku następnego tj.14 miesięcy).
 

Winiety roczne ważne są od 01.12.2022 do 31.01.2024.
Dla pojazdu do 3,5 tony - 40 CHF (224,00 PLN)
Dla przyczep w zestawach do 3,5 t - 40 CHF (224,00 PLN)

Brak winietki karany jest mandatem w wysokości 200 CHF plus koszt wykupienia winietki.
Ceny w PLN ważne od 1.07.2023 w strukturze PZM. Kup w punktach PZM lub online w PZM SKLEP

WĘGRY
Dla samochodów do 3,5 tony obowiązują opłaty w formie e-winietki. E-winietka (e-matrica)  jest sprzedawana w formie wydruku elektronicznego. Potwierdzenie z numerem sprzedaży należy zachować do ewentualnej kontroli przez 2 lata.

Kategoria D1 - pojazdy zarejestrowane jako osobowe, do 3,5 t, maksymalnie do 7 miejsc
Tygodniowa (ważna 10 dni) - 3 820 HUF (92,00 PLN)
Miesięczna - 5 210HUF (142,00PLN)
Roczna - 49 190 HUF (883,50 PLN)
Roczna powiatowa - 5 720 HUF (112,00 PLN)

Kategoria D2 - pojazdy zarejestrowane jako ciężarowe do 3,5 t, lub posiadające więcej niż 7 miejsc
Tygodniowa (ważna 10 dni) - 7 630 HUF (158,50 PLN)
Miesięczna - 10 420 HUF (211,00 PLN)
Roczna - 69 830 HUF (1154 PLN)
Roczna powiatowa - 11 450 HUF (215 PLN)

Kategoria B2 - busy, autobusy do 5t
Tygodniowa (ważna 10 dni) - 16 890 HUF (327,50 PLN)
Miesięczna - 23 950 HUF (457,50 PLN)
Roczna - 228 850 HUF (4052,50 PLN)
Roczna powiatowa - 22 890 HUF (400 PLN)


Kategoria U - przyczepy ciągnięte przez pojazdy z kat. D2 i B2
Tygodniowa (ważna 10 dni) - 3 820 HUF (91,50 PLN)
Miesięczna - 5 210 HUF (141,50 PLN)
Roczna - 49 190 HUF (884,50 PLN)
Roczna powiatowa - 5 720 HUF (125,00 PLN)

D1M - motocykl
Tygodniowa (ważna 10 dni) - 1 600 HUF (55,00 PLN)

Miesięczna - 2 730HUF (78 PLN)

Ceny w PLN ważne od 1.07.2023 w strukturze PZM. Kup w punktach PZM lub online w PZM SKLEP

RUMUNIA
Przejazd autostradami i pozostałymi drogami jest płatny w formie winietek elektronicznych (rovignette).  Wjeżdżając na teren Rumunii kierowca winien wykupić e-winietkę (e-rovigniette).

A- samochody osobowe do 3,5 t
7 dni - 3 Euro (38 
PLN); 30dni - 7 Euro (58 PLN); 90 dni 13 Euro (85 PLN),  rok - 28 Euro (160 PLN)
B - samochody ciężarowe do 3,5 t
7 dni  - 6 Euro (52 PLN); 30 dni - 16 Euro (100 PLN); 90 dni - 36 Euro (198,50 PLN); rok - 96 Euro (498,50 PLN)
C - samochody ciężarowe od 3,5-7,5 t
1 dzień - 4 Euro (38 PLN); 7 dni - 16 Euro (113 PLN); 30 dni -32 Euro (192,50 PLN); rok - 320 Euro (1620,50 PLN)
D- samochody od 75-12 t
1 dzień - 7 Euro ( 58 PLN),  7 dni - 28 Euro (185,50 PLN); 30 dni - 56 Euro (300 PLN); 90 dni - 160 Euro (832,50 PLN);  rok- 560 Euro (2830 PLN)
E- samochody powyżej 12 t (3 osie)
1 dzień - 9 Euro ( 63 PLN),  7 dni - 36 Euro (215 PLN); 30 dni - 72 Euro (382,50 PLN); 90 dni - 206 Euro(1115 PLN);  rok- 720 Euro (3620 PLN)
F- samochody powyżej 12 t (4 osie)
1 dzień - 11 Euro ( 74PLN),  7 dni - 55 Euro (293 PLN); 30 dni - 121 Euro (662,50 PLN); 90 dni - 345 Euro(1810,50 PLN);  rok- 1210 Euro (6092,50 PLN)
G- mikrobusy do 23 msc
1 dzień - 4 Euro ( 40 PLN),  7 dni - 20 Euro (120 PLN); 30 dni -  52 Euro (285 PLN); 90 dni - 120 Euro (622,50 PLN);  rok- 320 Euro (1622,50 PLN)
H- autobusy powyżej 23 msc
1 dzień - 7  Euro ( 54,50 PLN),  7 dni - 35 Euro (196 PLN); 30 dni - 91 Euro (479,50 PLN); 90 dni - 210 Euro(1075,50PLN);  rok- 560 Euro (2825,50PLN)

Wykupując e-winietkę kierowca podaje swoje dane oraz dane rejestracyjne samochodu i ilość dni pobytu na terenie Rumunii, które są wprowadzane do bazy danych centrum informacji drogowej Cestrin. Kamery zamontowane wzdłuż dróg i policja drogowa sprawdza tablice rejestracyjne pojazdów. W przypadku niedostatecznego opłacenia taksy drogowej nakłada mandaty w wysokości od 250 do 4500 RON.
Ceny w PLN ważne od 1.07.2023 w strukturze PZM. Kup w PZM SKLEP

BUŁGARIA

Od 1 stycznia 2019 - Opłaty za autostrady w formie naklejki, zostały zastąpione systemem elektronicznych winietek
Ceny winiet dla samochodów osobowych:

 • Weekendowa 10 BGN (45 PLN)
 • Tygodniowa 13 BGN (62 PLN)
 • Miesięczna 27 BGN (106 PLN)
 • 3 miesięczna 48 BGN (215 PLN)
 • Roczna 87 BGN (310 PLN)

Przyczepy do pojazdów lekkich, kiedy zestaw przekracza 3,5t:

 • Weekendowa 10 BGN (45,50 PLN)
 • Tygodniowa 13 BGN (60 PLN)
 • Miesięczna 27 BGN (106,50 PLN)
 • 3 miesięczna 48 BGN (214,50 PLN)
 • Roczna 87 BGN (309,00 PLN)

Więcej informacji na stronie klubowej PZM-Info Klub

Ceny w PLN ważne od 1.07.2022 w strukturze PZM. Kup w PZM SKLEP

BELGIA 

Korzystanie z autostrad przez pojazdy o dmc do 3,5 tony jest bezpłatne. Płatny jest jedynie przejazd tunelem łączącym Liefkenhoek z Antwerpią.
System uiszczania opłat drogowych w Belgii przy pomocy eurowiniet został zastąpiony systemem elektronicznego poboru myta z urządzeniem Viapass. Obowiązek opłaty za przejazd obejmuje pojazdy powyżej 3,5 tony.

Więcej informacji na stronie klubowej PZM-Info Klub

BIAŁORUŚ  

Z dniem 1 lipca 2013 został wprowadzony elektroniczny system poboru opłat obowiązkowy dla kierowców następujących pojazdów:

 1. Pojazdów samochodowych zarejestrowanych poza granicami krajów Unii Celnej (Republika Białorusi, Federacja Rosyjska, Kazachstan) o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony;
 2. Pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (pojazdy ciężarowe, autobusy).

Pojazdami zwolnionymi od wnoszenia opłat są skutery, motocykle oraz  pojazdy z pomocą humanitarną dla mieszkańców Republiki Białorusi i innych krajów. Od czerwca można dokonywać rejestracji w białoruskim systemie BelToll poprzez stronę internetową www.beltoll.by
Kaucja za urządzenia pokładowe BelToll służące do pobierania opłat za przejazd po płatnych białoruskich drogach wynosi:

 • 20 Euro dla samochodów o masie do 3,5 t,
 • 50 Euro dla samochodów o masie powyżej 3,5 t.

Wysokość opłat za przejazd została już określona; w zależności od dmc środka transportu i liczby osi będzie wynosić od 0,04 do 0,12 euro za 1 km.
Tabela odcinków i aktualne koszty na stronie klubowej PZM-Info Klub

BOŚNIA  I  HERCEGOWINA

Opłaty za przejazd pobierane są tylko za odcinek A1 Sarajewo - Zenica.
Aktualne koszty na stronie klubowej PZM-Info Klub.

CHORWACJA

Przejazd autostradami i drogami szybkiego ruchu jest płatny. Wysokość opłat zależna jest od odcinka drogi i kategorii pojazdu. Opłaty reguluje się gotówką w HRK lub EUR. Tabela odcinków i aktualne koszty na stronie klubowej PZM-Info Klub

CZARNOGÓRA

Korzystanie z  dróg jest bezpłatne.
Opłaty drogowe pobierane są tylko za tunel:

 • przejazd tunelem Sozina (4182 m, na trasie Podgorica - Bar),
 • przejazd promem z Kamenari - Lepetane (przez Tivatski Zalew)
DANIA
Korzystanie z dróg i autostrad jes bezpłatne.
Płatny jest natomiast przejazd mostami:
 • STOREBAELT(18 km) łączącym Zelandię (Korsor) z Fioną (Nyborg);
 • ORESUND(16 km) łączącym Danię (region Oresund) ze Szwecją (region Malmö).
W ramach ochrony środowiska, z dniem 1 listopada 2011, został wprowadzony obowiązek posiadania winiety ekologicznej EcoSticker przez wszystkie autokary i samochody ciężarowe z rejestracją zagraniczną. Dotyczy to pojazdów,  które chcą się poruszać w strefach ograniczonego ruchu największych miast duńskich tj. Kopenhagi, Aarhus, Odense i Aarlborg.
Od 1 lipca 2020 tradycyjne plakietki w formie naklejki zostały zastąpione rejestracją w systemie. Więcej informacji: https://miljoezoner.dk/pl/
Pojazdy handlowe powyżej 12 ton muszą posiadać eurowinietki uprawniające do poruszania się po drogach. Eurowinietki wystawiane są w formie elektronicznej. Poza Danią są wymagane i honorowane w  Holandii, Luksemburgu i Szwecji.

ESTONIA
Korzystanie z dróg i autostrad jest bezpłatne dla pojazdów do 3,5 tony.
Od 01.01.2018 zostały wprowadzone opłaty dla pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony.
C - samochody ciężarowe, od 3,5t-12t

1 dzień - 9 EUR (59 PLN); 7 dni - 25 EUR (138 PLN)

Wykupując e-winietkę kierowca podaje swoje dane oraz dane samochodu, które są wprowadzane do bazy danych centrum informacji drogowej 

Ceny w PLN ważne od 1.07.2023 w strukturze PZM. Kup od teraz także w PZM SKLEP
 
FINLANDIA
Korzystanie z dróg i autostrad jest bezpłatne.
 
FRANCJA
Przejazd autostradami jest płatny. Wysokość opłat zależy od odcinka autostrady i kategorii pojazdu. Opłaty drogowe można regulować gotówką lub kartami kredytowymi. Tabele odcinków i aktualne ceny na stronie klubowej PZM-Info-Tour. Dodatkowo płatny jest przejazd tunelami, mostami oraz wiaduktami.
 
EUROTUNEL pod kanałem La Manche z Calais do Folkestone. Czas trwania przejazdu ok. 35 minut; częstotliwość kursowania co 15 minut w dzień i co 30 minut w godzinach nocnych. Ze względu na bezpieczeństwo Eurotunnel nie przewozi samochodów z instalacją gazową (LPG).
Tabela odcinków i aktualne koszty na stronie klubowej PZM-Info Klub
 
GRECJA
Przejazd autostradami jest płatny. Wysokość opłat zależy od odcinka autostrady i kategorii pojazdu. Tabele odcinków i aktualne ceny na stronie klubowej PZM INFO Klub.
 
HISZPANIA
Przejazd autostradami jest płatny. Wysokość opłat zależy od odcinka autostrady i kategorii pojazdu. Tabele odcinków i aktualne ceny na stronie klubowej PZM INFO Klub.
 
HOLANDIA
Korzystanie z autostrad jest bezpłatne.
Opłaty pobierane są tylko za przejazd tunelami:
 • Kil (N217 's Gravendeel - Dordrecht);
 • Westerschelde (długośc 6,6 km; łączy wyspę Zeeland z lądem na trasie Baarland - Terneuzen).
Aktualne ceny na stronie klubowej PZM INFO Klub.
Pojazdy handlowe powyżej 12 ton muszą posiadać eurowinietki uprawniające do poruszania się po drogach. Eurowinietki wystawiane są w formie elektronicznej. Poza Holandią, są wymagane i honorowane w Danii, Luksemburgu i Szwecji.
 
LITWA
Korzystanie z dróg i autostrad jest bezpłatne dla samochodów osobowych.
Opłaty w formie winietek elektronicznych pobierane są od przewozów pasażerskich i handlowych (pojazdy o kategori N1-N3 oraz M2-M3). 
N1 - pojazdy ciężarowe do 3,5t
1 dzień - 6 EUR (46 PLN); 7 dni - 14 EUR (82 PLN)
N2 - pojazdy ciężarowe, od 3,5t - 12t
1 dzień - 11 EUR (66 PLN); 7 dni - 37 EUR (191,00 PLN); 7 dni EURO IV - 26 EUR (138 PLN)
M2 - busy, 8 miejsc pasażerskich + 1 dla kierowcy, do 5t
1 dzień - 6 EUR (48 PLN); 7 dni - 14 EUR (87 PLN)
M3 - autobusy, więcej niż 22 miejsc pasażerskich + 1 dla kierowcy
1 dzień - 11 EUR (68 PLN); 7 dni - 37 EUR (196PLN)

Wykupując e-winietkę kierowca podaje swoje dane oraz dane samochodu, które są wprowadzane do bazy danych centrum informacji drogowej 
Ceny w PLN ważne od 01.07.2023 w strukturze PZM. Kup od teraz także w PZM SKLEP
 
ŁOTWA 
Korzystanie z dróg i autostrad dla samochodów osobowych do 3t jest bezpłatne. Pojazdy 3.0-3,5t podlegają obowiązkowej opłacie drogowej
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują opłaty drogowe dla pojazdów o łącznej masie powyżej 3000 kilogramów i przeznaczonych lub wykorzystywanych w celu przewozu ładunków. 
B - samochody osobowe i ciężarowe od 3.0 -3,5t
1 dzień - 6 EUR (47 PLN); 7dni - 14 EUR (86 PLN); 30 dni - 28 EUR (158 PLN)
C - samochody ciężarowe, od 3,5t-12t
1 dzień - 9 EUR (61 PLN); 7 dni - 22 EUR (123 PLN)
E - samochody ciężarowe, powyżej 12t i do 3 osi
1 dzień - 12 EUR (76 PLN); 7 dni - 30 EUR (165 PLN)
 
Ceny w PLN ważne od 01.07.2023 w strukturze PZM. Kup od teraz także w PZM SKLEP
 
LIECHTENSTEIN
Korzystanie z dróg i autostrad jest bezpłatne.

LUKSEMBURG
Korzystanie z dróg i autostrad jest bezpłatne.
Pojazdy handlowe powyżej 12 ton winny posiadać eurowinietki uprawniające do poruszania się po drogach. Eurowinietki wystawiane są w formie elektronicznej. Poza Luksemburgiem są wymagane i honorowane w Belgii, Danii, Holandii i Szwecji.
 
MACEDONIA
Przejazd autostradami jest płatny. Wysokość opłat zależy od odcinka autostrady i kategorii pojazdu. Opłaty za przejazd autostradami reguluje się gotówką, w MKD. Tabele odcinków i aktualne ceny na stronie klubowej PZM INFO Klub.
 
MOŁDOWA
Przy wjeździe samochodem do Mołdowy pobierane są opłaty:
1. Drogowa (winietka) od samochodów oraz przyczep campingowych i innych turystycznych (np. pod łódź) w zależności od ilości dni pobytu na terytorium Mołdawii;
2. Wjazdowa od samochodów handlowych (przewożących towary). wiecej w PZM INFO Klub

 
NIEMCY       
Korzystanie z dróg i autostrad jest bezpłatne dla ruchu samochodów osobowych.

TRANSPORT HANDLOWY

Samochody ciężarowe opłacają przejazd wg systemu elektronicznego:  www.toll-collect.de - również w wersji polskiej.
Uwaga - transport autokarowy: Z dniem 01.01.2005 weszły w życie nowe przepisy nakladające obowiązek zgłoszenia przed pierwszą jazdą realizacji tego typu usług do urzędu skarbowego w Oranienburgu odpowiedzialnego za podatek obrotowy od firm polskich. Szczegółowe informacje pod adresem: www.bundesfinanzministerium.de/dokumente/ix-..5120/Artikel.htm 

NORWEGIA
W Norwegii jest 23 000 km dróg krajowych i 16 000 km dróg regionalnych oraz ok. 75 km autostrad. Autostrady 4-pasmowe oznaczone są literą A; autostrady 2-pasmowe - literą B. Inne drogi oznaczone są symbolami: E - drogi europejskie; RV - drogi krajowe; FV - drogi lokalne.  Korzystanie z dróg jest płatne  w systemie elektronicznym Autopass. Zasady korzystania z  "AutoPASS" są dostępne na stronie: www.autopass.no w NOK. Pobierane są także opłaty za przejazd tunelem łączącym Oslo z zachodu na wschód (3 km).
Uwaga: Od kierowców wjeżdżających do śródmieścia miast: Oslo, Bergen i Trondheim pobierana jest opłata ekologiczna. Natomiast w Oslo i Trondheim pobierana jest również opłata od samochodów wyposażonych w opony z kolcami. Więcej informacji na stronie klubowej
PZM INFO Klub.
 
PORTUGALIA
Przejazd autostradami jest płatny. Wysokość opłat zależy od odcinka autostrady i kategorii pojazdu.
Opłaty za korzystanie z autostrad pobierane są według 2 systemów:
►  opłaty za korzystanie z autostrad można regulować gotówką, kartami kredytowymi na autostradach, których gestorem jest BRISA (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A9, A10, A12, A13 i A14);
► od 2012 roku  wprowadzany jest elektroniczny system poboru opłat.

Opłaty w systemie elektronicznym można regulować poprzez:
- Easy Toll (Welcome Point’s) skierowany do turystów zagranicznych, posiadaczy kart kredytowych Mastarcard i Visa. Kierowca bez wychodzenia z pojazdu wkłada kartę kredytową do terminala i system automatycznie łączy rejestrację pojazdu z kartą kredytową. Opłaty bezpośrednio obciążają konto karty. System działa przez 30 dni od  chwili przyłączenia do systemu (kierowca wkłada kartę kredytowa do maszyny, która robi zdjęcie tablicy rejestracyjnej celem skojarzenia jej z pojazdem). Wystawione pokwitowanie należy przechowywać. Kierowca ma zawsze możliwość zmienić dane rejestracyjne pojazdu lub anulować przyłączenie za pośrednictwem Call Center 707 500 501 (połączenie krajowe) lub 00 351 212 879 555 (z zagranicy) lub przez stronę 
www.portugaltolls.com  
Kioski oznaczone napisem Easy Toll znajdują się na: EN13 – Vila Nova de Cerveira, A24 – Chaves, A25 – Vilar Formoso i A22 -  Vila Real se Santo Antonio.

- TollCard. Karty opłat drogowych są dostępne w wartościach 5, 10, 20 i 40 Euro, które uaktywnia się SMS-em lub bezpośrednio przez internet na stronie www.ctt.pt
Karty można zakupić w:
- urzędach pocztowych lub bezpośrednio na stronie:
www.ctt.pt,
- niektórych zatokach wypoczynkowych w Hiszpanii i Portugalii,
- niektórych hotelach i biurach podróży
Tabele odcinków i aktualne ceny na stronie klubowej
PZM INFO Klub

ROSJA
Korzystanie z dróg i autostrad jest bezpłatne. Przy wjeździe pobierana jest opłata wjazdowa i ekologiczna, której wysokość zależy od kategorii pojazdu (z powodu częstotliwości zmian zasad i wysokości opłat nie możemy podać nawet kosztów przykładowych). Informacje nt. aktualnych wysokości opłat można uzyskać na granicy lub w Ambasadzie Federacji Rosyjskiej.
 
SERBIA
Przejazd autostradami jest płatny. Wysokość opłat zależy od odcinka autostrady i kategorii pojazdu. Opłaty za przejazd autostradami reguluje się gotówką (w dinarach (RSD) lub w Euro). Tabele odcinków i aktualne ceny na stronie klubowej PZM INFO Klub

SZWECJA

Przejazd autostradami jest bezpłatny.
Płatny jest przejazd mostami:

 • ORESUND (4 km tunelu i 7,8 km mostu) łączącym Szwecję (Malmo) z Danią (Lernacken)
 • SVINESUND łączącym Szwecję z Norwegią. 

Pojazdy handlowe powyżej 12 ton winny posiadać eurowinietki uprawniające do poruszania się po drogach. Eurowinietki wystawiane są w formie elektronicznej. Poza Szwecją, są wymagane i honorowane w Danii, Holandii, Luksemburgu i Belgii.

Wjazd do centrum Sztokholmu i Göteborga jest płatny. Opłata pobierana od poniedziałku do piątku w godzinach 06.30 - 18.30.
Od 1 stycznia 2015 roku również pojazdy z rejestracją zagraniczną są objęte obowiązkiem opłaty za wjazd do powyższych miast. Opłata waha się w granicach od 10 do 20 SEK w Sztokholmie i między 9 a 22 SEK w Göteborgu. Opłata nie może wynosić więcej niż 60 SEK/dzień.

 TURCJA

Opłaty za przejazd drogami i mostami można regulować tylko i wyłącznie  w systemie elektronicznym HGS. Do wyboru mamy dwa rodzaje płatności:
▪ winietka  (5 TRY ważna tylko na 1 pojazd);
▪ karta HGS (15 TRY z możliwością korzystania przez kilka pojazdów).
Posiadanie winietki pozwala na przejazd bez zatrzymywania się.
Winietki lub karty HGS można zakupić w urzędach pocztowych i na stacjach paliwowych i naładować je minimalną kwotą wg. kategorii pojazdu:
- kategoria 1 - 30 TRY;
- kategoria 2 - 37,50 TRY;
- kategoria 3 - 53 TRY;
- kategoria 4 - 67,50 TRY;
- kategoria 5 - 81,50 TRY.

UKRAINA
Przejazd drogami i autostradami jest bezpłatny. Jedynie przy wjeździe na terytorium Ukrainy uiszcza się na granicy taksę ekologiczną, której wysokość zależy od pojemności silnika pojazdu (ok.10 Euro za każde 1000 ccm).

WŁOCHY

Przejazd autostradami jest płatny. Wysokość opłat zależy od odcinka autostrady i kategorii pojazdu. Opłaty za przejazd autostradami reguluje się gotówką bądź kartami płatniczymi lub kredytowymi.
PZM nie sprzedaje juz żadnych kart do opłay za autostrady.
Tabela odcinków i aktualne koszty przejazdu sprawdź na stronie klubowej PZM-Info Klub

WIELKA  BRYTANIA

Przejazd autostradami jest bezpłatny.
Opłaty, ceny w GBP, pobierane są jedynie za przejazd niektórymi mostami i tunelami oraz nowym odcinkiem autostrady M6 przebiegającym na północ od Birmingham. 
W Londynie została wprowadzona Strefa Małej Emisji Spalin (Low Emission Zone - LEZ).
Niektóre kategorie pojazdów z napędem diesla, z rejestracją Wielkiej Brytanii bądź zagraniczną muszą spełniać normy emisji spalin lub zapłacić podatek w wysokości do 200 GBP/dzień za wjazd do strefy LEZ. Oprócz pojazdów komercyjnych, ograniczenia dotyczą również samochodów campingowych i camperów o dmc powyżej 2.5 ton, pickupów i samochodów dostawczych powyżej 1.205 ton i mikrobusów powyżej 8 miejsc siedzących, poza miejscem kierowcy. Pojazdy z zagraniczną rejestracją, które spełniają normy emisji winny zarejestrować się w Transport for London przed rozpoczęciem jazdy w terenie, aby uniknąć płacenia taksy. Rejestracja jest bezpłatna, można ją wypełnić za pośrednictwem poczty elektronicznej i trwa około 10 dni. LEZ nie dotyczy samochodów  osobowych i motocykli, niezależnie od miejsca rejestracji.


(aktualizacja Lipiec2023)