Informacja użytkowania winiet i innych opłat drogowych zakupionych przez PZM Sklep

1. Winiety w formie naklejek

  • Winiety zawsze składają się z dwóch części; część datowana przeznaczona do przyklejenia na szybę wewnątrz pojazdu i kupon kontrolny, który należy pozostawić do ewentualnej kontroli służb autostradowych lub policji. Wyjątkiem jest winieta Szwajcarii, która składa się z jednej części naklejanej na szybę).
  • Miejsce na szybie gdzie przyklejamy winiety znajduje się w instrukcji na jej odwrocie (należy zwrócić uwagę, iż każdy kraj wymaga przyklejenia winiety w określonym miejscu).
  • W przypadku winiet do Czech, należy wpisać nr rejestracyjny pojazdu.
  • Niedozwolone jest przeklejanie winiet już wcześniej użytkowanych na inny pojazd.
  • Winieta przeterminowana powinna zostać zdjęta z szyby.
  • W przypadku uszkodzenia szyby należy wykupić kolejną winietę. W Austrii dopuszcza sie ubieganie się o wymianę winiety całorocznej, wniosek składa posiadacz winiety w trybie indywidualnym.
  • Brak winiety, bądź brak nieprawidłowo użytkowanej winiety jest karane mandatem.

AUSTRIA:  

Oto jak należy prawidłowo nakleić winietę samochodową:

Winieta powinna być przymocowana do szyby po wewnętrznej stronie (nasza wskazówka: po lewej lub po prawej stronie lusterka wstecznego, zgodnie z instrukcją na odwrocie winietki).

Uwaga: Nie należy nakleić winiety na pas nawiewu!

Oto jak należy prawidłowo nakleić winietę motocyklową:

Winieta powinna być przymocowana na czystym i, przede wszystkim niewymiennym elemencie motocykla (np. goleń widelca lub zbiornik, zgodnie z instrukcją na odwrocie winietki).

Uwaga: Winieta naklejona na kufrze lub na bocznej sakwie jest nieważna!

CZECHY:

 Uwaga: od 1 stycznia 2021 w Czechach winiety naklejkowe - zastąpiono winietą elektroniczną

SŁOWENIA:

Oto jak należy prawidłowo nakleić winietę samochodową:

Winieta powinna być przymocowana do szyby po wewnętrznej stronie (nasza wskazówka: po lewej bądź po prawej stronie lusterka wstecznego lub w lewym, dolnym rogu od strony kierowcy). Uwaga: Nie należy nakleić winiety na pas nawiewu!

Oto jak należy prawidłowo nakleić winietę motocyklową:

Winieta powinna być przymocowana na czystym i, przede wszystkim niewymiennym elemencie motocykla (np. zbiornik). Uwaga: Winieta naklejona na kufrze lub na bocznej sakwie jest nieważna!

SZWAJCARIA:

Oto jak należy prawidłowo nakleić winietę samochodową:

Winieta powinna być przymocowana do szyby po wewnętrznej stronie (nasza wskazówka: po lewej bądź po prawej stronie lusterka wstecznego lub w lewym, dolnym rogu od strony kierowcy). Uwaga: Nie należy nakleić winiety na pas nawiewu!

 

A jak należy szybko i łatwo usunąć starą przeterminowaną winietę:

Najlepiej skrobakiem do szyb podważyć winietę w narożniku, a następnie odkleić całą z powierzchni. Pozostałość zwilżyć wodą i zetrzeć czystą szmatką

2. Winiety elektroniczne

  • Winiety elektroniczne  -zakup potwierdzany jest w formie wydruku systemowego . Pracownik PZM sklepu wpisuje do systemu dane pojazdu oraz datę ważności zgodnie z danymi podanymi przez zamawiającego . Nie ma obowiązku przechowywania potwierdzenia ale jest ono przydatne w trakcie kontroli służb. Służby ważność winiety i numer rejestracyjny sprawdzają przez kamery lub w trakcie bezpośredniej kontroli drogowej.

CZECHY (E-ZNAMKA) - Od 1 stycznia 2021 roku winietka elektroniczna ( e-znamka) zastąpiła tradycyjną winietkę samoprzylepną. E-znamka jest przypisana do konkretnego numeru rejestracyjnego pojazdu.Sprzedawca w Polsce nie ma uprawnień do zmiany danych w systemie. Potwierdzenie zakupu  zawiera numer rejestarcyjny pojazdu i datę ważności winiety.

SŁOWACJA (E-ZNAMKA) - Od 1 stycznia 2016 roku winietka elektroniczna ( e-znamka) zastąpiła tradycyjną winietkę samoprzylepną. E-znamka jest przypisana do konkretnego numeru rejestracyjnego pojazdu. Sprzedawca w Polsce nie ma uprawnień do zmiany danych w systemie.Potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone smsem bezpośrednio ze słowackiego systemu poboru opłat, na podany przy zakupie numer telefonu komórkowego, klient może otrzymac winietę słowacką także  w formie wydruku wygenerowanego przez system elektroniczny.Potwierdzenie zakupu zawiera numer rejestarcyjny pojazdu i datę ważności winiety.

WĘGRY (E-MATRICA) – winieta w formie wydruku  wygenerowanego przez węgierski system poboru opłat, potwierdzająca wykupienie winiety.E-martica jest możliwa do nabycia dla konkretnego numeru rejestracyjnego pojazdu w określonym czasie. Wpisanie tych danych do systemu przez sprzedawcę jest jednoznaczne z ważnością winiety. Sprzedawca w Polsce nie ma uprawnień do zmiany danych w systemie. Otrzymane potwierdzenie należy trzymać do kontroli. Potwierdzenie zakupu zawiera numer rejestarcyjny pojazdu i datę ważności winiety.

RUMUNIA ( E-ROVINIETA) - winieta w formie wydruku  wygenerowanego przez rumuński system poboru opłat, potwierdzająca wykupienie winiety.E-rovinieta jest możliwa do nabycia dla konkretnego numeru rejestracyjnego pojazdu w określonym czasie. Dodatkowo system wymaga wpisania numeru VIN. Wpisanie tych danych do systemu przez sprzedawcę jest jednoznaczne z ważnością winiety. Sprzedawca w Polsce nie ma uprawnień do zmiany danych w systemie.Otrzymane potwierdzenie należy trzymać do kontroli. Potwierdzenie zakupu zawiera numer rejestarcyjny pojazdu i datę ważności winiety.

Przy zamówieniu winiet elektronicznych pamiątaj aby otrzymać potwierdzenie zakupu ( plik pdf ) przez email od pracownika sklepu ( obsługa.sklep@pzm.pl )

Warszawa, styczeń 2021 ( aktualizacja )

wróć do pzmsklep