Międzynarodowa Karta

Kempingowa CCI

Korzyści dla posiadaczy karty

-  nowy wzór karty CCI
-  ważny na 365 dni od daty wydania
- logowanie do systemu rabatowego
na stronie FICC

 

Międzynarodowa Karta Kempingowa CCI to paszport turysty kempingowego. Ma ona na celu ułatwienie turyście pobytu na campingu. Jej posiadacz wraz z maksymalnie 10 osobami wspólnie podróżującymi jednym samochodem są objęci ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w stosunku do wypadków lub szkód spowodowanych osobom trzecim. 

Karta pełni równocześnie rolę dokumentu tożsamości, a przede wszystkim uprawnia do otrzymania zniżek od ceny zakwaterowania na campingu w wysokości do 10% w sezonie turystycznym oraz 40%  poza sezonem na campingach w Europie jak również na terenie Polski. Karta kempingowa jest ważna przez 1 rok od daty zakupu. Karnet FICC obowiązuje w całej Europie za wyjątkiem Albanii, Rumunii i WNP.  

NOWOŚĆ! Do karty CCI otrzymujesz dostęp do serwisu PZM INFO Klub!

Od roku 2012 broszura informacyjno-adresowa nie jest wydawana do karnetu CCI. Wykaz kempingów można sprawdzić na stronie internetowej https://www.campingcardinternational.com/campsite-search/.

Instrukcja  logowania się do tej strony - link

Cena karty -  45 złotych.

Kartę można nabyć bezpośrednio w wybranych biurach turystyki PZM lub zakupić wysyłkowo w sklepie internetowym.

Aby zakupić CCI w sklepie internetowym  - Zakup CCI należy: zalogować się w pzmsklep, dokonac zakupu a następnie obowiązkowo przesłać wypełniony Wniosek (jako załącznik) na adres obsluga.sklep@pzm.pl oraz dokonać wpłatę na konto biura zgodnie z otrzymanym potwierdzenie na adres e-mail (numer zamówienia).  Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu wypełnionego wniosku - wniosek CCI (plik w formacie pdf)
Nowy wzór karty CCI

W listopadzie 2018 w Portugalli odbył się Kongres członków FICC , poświęcony m.in Karcie CCI . Na Kongresie wyróżniono najlepsze europejskie campingi. Na zdjęciu przedstawiciele PZM z Prezesem FICC ( w środku ).