Warta Travel - 10% zniżki od PZMot

 

WARTA TRAVEL ONLINE

Do wszystkich polis zawartych online TYLKO NA TYM LINKU  zostanie zastosowana zniżka 10% -
na wszystkie formy ubezpieczenia oraz na wszystkie kierunki wyjazdu.

DLACZEGO WARTO WYKUPIĆ TĘ POLISĘ:

OCHRONA DZIAŁA RÓWNIEŻ NA WYPADEK ZARAŻENIA SIĘ WIRUSEM PODCZAS WYJAZDU!

 - typowy produkt podróżny” ochrona w kraju i za granica niezależnie od celu wyjazdu, polisa ważna na terenie  całego świata, przez okres wskazany w polisie - nawet od zaraz po opłaceniu,
-  koszty leczenia i NNW nawet po alkoholu ( nie dotyczy OC )
- bezgotówkowa likwidacja szkód za granicą,
- profesjonalna obsługa wyjeżdżających za granice – obsługa w języku polskim, przez całą dobę za pośrednictwem CAW - wystarczy jeden telefon,
- szeroki dostęp do placówek medycznych i lekarzy prywatnych,
- dowolny wybór sum ubezpieczenia przez klienta w odniesieniu do każdego ryzyka,
- choroby przewlekłe są w podstawowym zakresie - BEZ DOPŁATY
- koszty transportu do RP pokrywane są do wysokości kosztów usługi – BEZ LIMITU
- szeroki zakres świadczeń assistance - dostosowany do potrzeb klienta, obejmujący świadczenia nie oferowane przez inne towarzystwa m.in.
- odzyskanie i ponowne skierowanie bagażu, zastępczy kierowca, opieka nad dziećmi, zastępstwo pilota/opiekuna imprezy,
- leczenie w kraju skutków urazów narciarskich - doraźna pomoc bezpośrednio po zdarzeniu na terytorium RP oraz kontynuacja leczenia w miejscu zamieszkania,
- rekompensata strat finansowych związanych z koniecznością odwołania przez ubezpieczonego – z przyczyn losowych- uczestnictwa w zagranicznej lub krajowej imprezie turystycznej
- anulowania biletu podróżnego, lotniczego lub hotelu
rabat 10% dla naszych klientów

 

KUP Z 10% RABATEM

W związku z aktualną sytuacją na świecie związaną z koronawirusem, przypominamy, że w produkcie Warta Travel:

  • w ramach zakresu podstawowego (kosztów leczenia i usług assistance):
  • Warta odpowiada m.in. za nagłe zachorowania – w tym również nagłe zachorowania wynikające z zarażenia się koronawirusem  (bez względu na to czy został ogłoszony stan epidemii); zachorowanie w związku z koronawirusem  będzie traktowane jako nagłe zachorowanie za granicą, a więc ubezpieczony może liczyć na pomoc medyczną do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia (max suma ubezpieczenia: 1 000 000 zł).  Co ważne – nie ma konieczności dokupowania dodatkowych rozszerzeń do podstawowego zakresu ubezpieczenia,*
  • pokrywane są koszty transportu Ubezpieczonego do kraju – zleconych przez lekarza prowadzącego – bez limitu sumy ubezpieczenia (do wysokości faktycznie poniesionych kosztów),
  • ubezpieczenie działa tylko za granicą, czyli jeżeli objawy chorobowe zostaną zaobserwowane dopiero po powrocie z podróży do Polski – nie będzie odpowiedzialności za koszty leczenia w Polsce (nawet wykupując dodatkowe ryzyko – kontynuacja leczenia w RP – to ubezpieczenie dotyczy jedynie kontynuacji leczenia powypadkowego, czyli związanego z nieszczęśliwym wypadkiem za granicą).
  • w ramach zakresu dodatkowego – ubezpieczenia kosztów odwołania podróży – zgodnie z OWU wystąpienie  koronawirusa w kraju, do którego zaplanowany był wyjazd, bez względu na to czy został ogłoszony stan epidemii czy nie, nie uprawnia do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów. Warta nie zwraca wydatków poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z podróżą,  jeżeli rezygnuje on z wyjazdu z powodu występowania koronawirusa.
    * Komunikat dla agentów 21 czerwca.2021
  • „Ubezpieczenie obejmuje również koszty leczenia i usługi assistance związane z nagłym zachorowaniem na COVID-19 zaistniałym w trakcie podróży zagranicznej – w granicach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance określonej w umowie ubezpieczenia. Za koszty leczenia uważa się również wydatki poniesione na kwarantannę / izolatorium zalecone i zorganizowane przez służby medyczne danego kraju, w przypadku nagłego zachorowania na COVID-19 potwierdzonego dodatnim testem, jeśli uprzednio zarezerwowany pobyt nie może być wykorzystany bądź czas rezerwacji się zakończy w trakcie kwarantanny. WARTA nie odpowiada za koszty odosobnienia / kwarantanny osoby zdrowej z powodu zagrożenia zachorowaniem. )

Darmowe połączenia do Warty z całego świata

Koszt tradycyjnego połączenia z zagranicy do Polski może kosztować nawet 8 zł za minutę rozmowy. Teraz klienci Warty, chcąc skorzystać z pomocy medycznej z polisy Warta Travel, skontaktują się z konsultantem assistance za darmo. Wystarczy dostęp do WiFi. Dostęp do nowej funkcji możliwy jest przez smartfon za pośrednictwem strony https://wartatravel.eap.pl/ oraz aplikacji Messenger.