Serdecznie zapraszamy do naszego biura lub do zakupu online polisy turystycznej na czas podróży zagranicznej.
Oferujemy Państwu szeroki wybór ubezpieczeń. Stosownie do potrzeb naszych Klientów dobieramy odpowiednie ubezpieczenie, służąc pomocą i doświadczeniem.

Polisa Turystyczna to kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa dla osób wyjeżdżających za granicę w celach wypoczynkowych, turystycznych, edukacyjnych
i biznesowych. Ubezpieczenie może być zawierane w formie indywidualnej i rodzinnej oraz grupowej.

 

Standard można rozbudować o ubezpieczenia dodatkowe:

 • bagażu podróżnego
 • odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej ( np. narciarskie )
 • rezygnacji z imprezy turystycznej
 • przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej
 • anulowania biletu lotniczego, autokarowego, promowego

Zawsze możesz dostosować ubezpieczenie do swoich potrzeb i poszerzyć je o ryzyka związane

 • z wyczynowym uprawianiem sportu,
 • uprawianiem sportów zimowych,
 • sportami ekstremalnymi, sportami wysokiego ryzyka,
 • pracą fizyczną za granicą
 • następstwami chorób przewlekłych i nowotworowych.

Jeśli ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagle zachorujesz, ubezpieczyciel pokryje koszty Twojegotransportu i leczenia zagranicznego

Główne zalety naszych polis:

 • Ochrona przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych.
 • Szeroki zakres ubezpieczenia.
 • Elastyczność w konstruowaniu zakresu ubezpieczenia.
 • Możliwość rozszerzenia w przypadku uprawiania sportów „podwyższonego ryzyka”
 • Specjalne zniżki dla dzieci, młodzieży i studentów
 • Nr alarmowy czynny 24h
 •  minimum formalności
 • Tylko dla naszych Klientów specjalne zniżki i bonusy dla członkow PZM !

 

Możecie Państwo samodzielnie wyliczyć koszty polisy turystycznej oraz kupić polisę na 1 dzien przed wyjazdem.
Możliwość wykupienia polisy online w 4 renomowanych firmach ubezpieczeniowych: Warta, Signal Iduna, ERV oraz w Axa Ubezpieczenia.

 System sprzedaży polisy Online drukuje wiarygodne i akceptowane polisy w całym świecie bez wymaganego podpisu.

SIGNAL IDUNA
(KLIKNIJ W BANER I KUP POLISĘ ONLINE)
ERGO ( dawniej ERV)
(KLIKNIJ W BANER I KUP POLISĘ ONLINE)
AXA
(KLIKNIJ W BANER I KUP POLISĘ ONLINE)

WARTA
(KLIKNIJ W BANER I KUP POLISĘ ONLINE)

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 849 69 04  (w godzinach pracy biura) lub mailowy na adres ubezpieczenia@pzm.pl

W biurze w Warszawie mogą Państwo ubezpieczyć się w następujących towarzystwach ubezpieczeniowych, którym udzielamy naszej rekomendacji!