Upoważnienie - pożyczony pojazd


  

Polski Związek Motorowy wystawia dokument Upoważnienia dla kierowców wyjeżdżających zagranicę pożyczonym pojazdem lub pojazdem, którego właścicielem jest firma leasingowa, lub bank.

Dokument Upoważnienia wystawiany przez PZM  jest uznawany przez większość służb granicznych i policji w Europie. W niektórych krajach posiadanie upoważnienia do prowadzenia pożyczonego pojazdu, zwłaszcza pojazdów firmowych lub leasingowanych, jest wręcz wymagane i określone prawnie dla właściwego kraju.

Przypominamy jak stanowią przepisy Kodeksu drogowego nt. jazdy pojazdem, którego użytkownik nie jest właścicielem, w naszym kraju:

Art.71 pkt. 5a "W przypadku, gdy z dokumentu stwierdzającego dokonanie rejestracji pojazdu, o którym mowa w pkt.5, nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego, osoba ta obowiązana jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu drogowego dokument potwierdzający to prawo".

Dokument Upoważnienia wystawianego przez PZM zawiera dane osób i pojazdu i sporządzany jest w 3 językach (angielski, niemiecki i francuski) według wzorca zatwierdzonego przez FIA, Międzynarodowej Organizacji Turystycznej (AIT) i siostrzanych organizacji motorowych w większości krajów europejskich.  W biurach PZM można uzyskać także upoważnienie w języku węgierskim, kótre wymagane jest na terytorium Węgier.

PROCEDURA NABYCIA W BIURZE PZM

Do wystawienia upoważnienia na pojazd, którego właścicielem jest osoba prywatna, niezbędne jest dostarczenie kompletu dokumentów:

  • wypełniony i podpisany przez właściciela pojazdu druk Formularz pełnomocnictwa w JPEG lub PDF
  • skan dowodu rejestracyjnego pojazdu ( dane zawarte w dokumencie sa wyłacznie do weryfikacji a nie do przetwarzania ) w JPEG lub PDF
  • skan dowodu osobistego właściciela, w przypadku nowych dowodów osobistych wymagane jest prawo jazdy właściciela, niezbędne do potwierdzenia podpisu z formularza ( dane zawarte w dokumencie sa wyłacznie do weryfikacji a nie do przetwarzania ) w JPEG lub PDF
  • skan dowodu osobistego osoby upoważnionej ( dane zawarte w dokumencie sa wyłacznie do weryfikacji a nie do przetwarzania ) w JPEG lub PDF

W przypadku samochodów firmowych potrzebne są:

  • formularz pełnomocnictwa podpisany przez osobę upoważnioną do dysponowania majątkiem firmy lub uprawnionego pełnomocnika zarządu, wraz z pieczątką firmowa - numer KRS i imienną, druk w w JPEG lub PDF
  • skan dowodu rejestracyjnego pojazdu ( dane zawarte w dokumencie sa wyłacznie do weryfikacji a nie do przetwarzania ) w JPEG lub PDF
  • skan dowodu osobistego osoby upoważnionej ( dane zawarte w dokumencie sa wyłacznie do weryfikacji a nie do przetwarzania ) w JPEG lub PDF
  • KRS aktualny z ostatnich 3-miesięcy

* Jeśli pojazd jest leasingowany to potrzebna jest dodatkowo zgoda leasingodawcy na leasingobiorcę.

W celu uzyskania dokumentu Upoważnienia - drogą KORESPONDENCYJNĄ prosimy o złożenie Zamówienia w PZM Sklep  - Zamów Upoważnienie PZM 
oraz bezpieczne dostarczenie dokumentacji -  w panelu Użytkownika ( po zalogowaniu ) - Moje Pliki
 

Upoważnienia PZM  wystawiają wybrane jednostki PZM - biura w:  Warszawa, Gdynia, Białystok, Łódź, Lublin, Katowice, Opole, Wrocław .

Ceny druków:

2 tygodnie

40,00 PLN

1 miesiąc

66,00 PLN

3 miesiące

88,00 PLN

6 miesięcy

130,00 PLN

1 rok

260,00 PLN 

Dodatkowo za wersję węgierską, wykupowaną  w biurze pobierana jest opłata 12,30 zł.Państwa, które wymagają  zgody właściciela (upoważnienia) na użytkowanie pojazdu:

Albania pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Austria pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Belgia pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Białoruś pisemna zgoda właściciela pojazdu przetłumaczona na jęz.
białoruski lub rosyjski i poświadczona notarialnie
Bośnia i Hercegowina pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Bułgaria pisemna zgoda właściciela pojazdu, upoważnienie przetłumaczona 
na jęz.bułgarski i poświadczone notarialnie
Chorwacja pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Czarnogóra pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Czechy pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Dania pisemna  zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Estonia pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Finlandia pisemna poświadczona zgoda właściciela pojazdupoświadczone przez PZM
Francja pisemna zgoda poświadczona  przez właściciela pojazdu
Grecja pisemna poświadczona zgoda właściciela pojazdu przez PZM 
Hiszpania pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Holandia pisemna zgoda poświadzcona przez właściciela pojazdu
Litwa pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Luksemburg pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Łotwa pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Macedonia pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Mołdawia pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona notarialnie, przetłumaczona na język mołdawski (rumuński) lub rosyjski
Niemcy pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Norwegia pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Portugalia pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Rosja pisemna zgoda właściciela pojazdu przetłumaczona
na jęz.rosyjski i poświadczona notarialnie
Rumunia pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Serbia pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Słowacja pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM
Słowenia pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczone przez PZM
Szwajcaria pisemna poświadczona zgoda właściciela pojazdu przez PZM 
Szwecja pisemna zgoda poświadczona przez właściciela pojazdu
Turcja pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczone przez PZM
Węgry pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM w wersji węgierskiej
Ukraina pisemna zgoda właściciela pojazdu przetłumaczona na jęz.ukraiński, 
poświadczona przez notariusza.
Wlk.Brytania pisemna poświadczona zgoda właściciela pojazdu przez PZM
Włochy pisemna zgoda właściciela pojazdu poświadczona przez PZM

Uwaga:
Przy informacji, że wymagana jest pisemna zgoda właściciela pojazdu należy rozumieć, że musi być napisana w jednym z 3 oficjalnie uznawanych języków w Europie (angielskim,niemieckim lub francuskim  - w zależności od kierunku wyjazdu) i formalnie potwierdzona, np. przez PZM.


Aktualizacja 16.05.2019