Tylko 168.5 pln

Rumunia 60-dniowa kategoria B

winieta elektroniczna
RO 60d B

Winieta  60-dniowa dla samochodu do transportu towarów do 3.5 t, kategoria B

Kategoria B jest przeznaczona dla samochodów do transportu towarów o maksymalnej masie do 3,5 tony.

60-dniowa winietka ważna jest od wyznaczonej daty rozpoczęcia plus 59 kolejnych dni ( łącznie 60 kolejnych dni kalendarzowych).

Potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, po wystawieniu przez naszego pracownika w godzinach pracy sklepu internetowego oraz po zaksięgowaniu się wpłaty na naszym koncie. Potwierdzenie ważności zawiera numer rejestracyjny pojazdu i datę ważności winiety.

Przy zamówieniu konieczne jest podanie daty początkowej,  numeru rejestracyjnego, numeru nadwozia (VIN) oraz kraju zarejestrowania pojazdu.

Winieta może być wystawiona maksymalnie 30 dni przed planowanym wyjazdem.

Przejazd autostradami i pozostałymi drogami jest płatny w formie winietek.