Tylko 38.00 pln

Austria - opłata 10dni, e-winieta, motocykl

opłata elektroniczna

Austria - opłata 10dniowa dla motocykli


Opłata elektroniczna - numer rejestracyjny pojazdu zostaje zarejestrowany w systemie opłat drogowych.

Winietka ważna od godziny 0:00 dnia podanego przy zamówieniu przez kolejne 9 dni kalendarzowych do godziny 24:00 (łącznie 10 dni).

Potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, po wystawieniu przez naszego pracownika w godzinach pracy sklepu internetowego oraz po zaksięgowaniu się wpłaty na naszym koncie. Potwierdzenie ważności zawiera numer rejestarcyjny pojazdu i datę ważności winiety.

Przy zamówieniu konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego pojazdu.

* Realizacja zamówienia możliwa tylko dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

Winietka na drogi ekspresowe oraz autostrady w Austrii dla motocykli. Winietki obowiązują na drogach:

Mapa płatnych dróg