Tylko 72.50 pln

Austria- motocykl, winietka 2mc


Winietka ważna ważna od daty zaznaczonej na winietce do końca dnia tej samej daty kolejnego drugiego miesiąca. Jeżeli takiej daty nie ma w tym miessiącu, to winieta ważna jest do końca ostatniego dnia drugiego miesiąca.

Winietka edycji 2018 ważna od 1 grudnia 2017 do 30 listopada 2018. Ostatnia możliwa do zaznaczenia data tej winietki to 30 listopada 2018.
Winietka na drogi ekspresowe oraz autostrady w Austrii dla motocykli. Winietki obowiązują na drogach:

Mapa płatnych dróg