Tylko 165.50 pln

Austria- Plakietka Strefy ekologicznej


AT EKO

Plakietka ekologiczna -  plakietka wjazdu do wyznaczonej strefy ekologicznej w Austrii, dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony, spełniających określone standardy w zakresie emisji gazów spalinowych zgodnie z przepisami austriackimi.

Do wystawienia plakietki potrzebne będą:

  • Formularz zamówienia
  • skan ważnego dowodu rejestracyjnego (tj. z ważnym badaniem technicznym)  w formacie jpg lub pdf 
  • skan dokumentu potwierdzającego klasę emisji spalin (EURO) pojazdu.

W celu uzyskania Plakietki - drogą KORESPONDENCYJNĄ prosimy o  obowiązkowe wypełnienie Formularza  oraz bezpieczne dostarczenie dokumentacji: druk Formularza oraz Dowod rejestracyjny ( plus ewentualnie świadectwo homologacji potwierdzajace aktualny stan pojazdu) -  wstaw dokumenty w panelu Użytkownika ( po zalogowaniu ) - Moje Pliki
Zamówienie jest realizowane po otrzymaniu pełnej dokumentacji zgłoszonego pojazdu

 

Klient otrzymuje dwie faktury jedną w Euro od zagranicznego wystawcy plakietki - urzędu austriackiego, drugą w polskich złotych za usługę pośrednictwa biura oraz koszty wysyłki.

* W przypadku pojazdów do 3,5t, oraz ciężarowych do 3,5t, naklejkę należy zakupić na miejscu w Austrii.

PROCEDURA OTRZYMYWANIA AUSTRIACKIEJ PLAKIETKI EKOLOGICZNEJ

PLAKIETKA EKOLOGICZNA - GDZIE OBOWIĄZUJE