Tylko 186.50 pln

E-rovinieta 90-dniowa kategoria B


E-rovinieta  90-dniowa dla samochodu do transportu towarów do 3.5 t kat B

Kategoria B jest przeznaczona dla samochodów do transportu towarów o maksymalnej masie do 3,5 tony.

90-dniowa winietka ważna jest od wyznaczonej daty rozpoczęcia plus 89 kolejnych dni ( łącznie 90 kolejnych dni kalendarzowych).
Winietka elektroniczna ro-vinieta zastąpiła tradycyjną winietkę samoprzylepną. Nabywca otrzymuje pokwitowanie, które należy starannie przechowywać do ewentualnej kontroli.

Winieta może być wystawiona maksymalnie 30 dni przed planowanym wyjazdem.

Przy zamówieniu konieczne jest podanie daty początkowej,  numeru rejestracyjnego . numeru nadwozia (VIN) oraz kraju zarejestrowania pojazdu.

Przejazd autostradami i pozostałymi drogami jest płatny w formie winietek (rovignette).