Tylko 1023.50 pln

E-rovinieta 90-dniowa kategoria H

winieta elektroniczna
RO 90d H

E-rovinieta 90-dniowa kat.H - dla transportu osobowego oraz autokarów powyżej 23 miejsc łącznie z kierowcą

90-dniowa winietka ważna jest od wyznaczonej daty rozpoczęcia plus 89 kolejnych dni ( łącznie 90 kolejnych dni kalendarzowych).
Winietka elektroniczna ro-vinieta zastąpiła tradycyjną winietkę samoprzylepną. Nabywca otrzymuje pokwitowanie, które należy starannie przechowywać do ewentualnej kontroli.

Winieta może być wystawiona maksymalnie 30 dni przed planowanym wyjazdem.

Przy zamówieniu konieczne jest podanie daty początkowej,  numeru rejestracyjnego, numeru nadwozia (VIN) oraz kraju zarejestrowania pojazdu.

Przejazd autostradami i pozostałymi drogami jest płatny w formie winietek (rovignette).