Tylko 45.50 pln

Francuska plakietka ekologiczna


Francuska plakietka Crit'Air - naklejka ekologiczna uprawniająca do wjazdu do francuskich miast. Aktualnie ograniczenia wprowadziły Paryż, Grenoble, Lille i Lyon.
Do wystawienia plakietki potrzebne będą:

  • Formularz zamówienia
  • skan ważnego stałego dowodu rejestracyjnego (tj. z ważnym badaniem technicznym)  w formacie jpg lub pdf .

Dokumenty powinny być przesłane na adres obsluga.sklep@pzm.pl

Klient otrzymuje dwie faktury jedną w Euro od wystawcy plakietki, drugą w polskich złotych, za naszą uslugę pośrednictwa oraz koszty wysyłki.

Przewidywany czas oczekiwania do 30 dni. Czas ten może ulec zmianie – dokumenty przesyłane są do Francji i w zależności od ilości otrzymanych przez stronę francuską zamówień, naklejki mogą być wysłane w późniejszym czasie.

Plakietka dostępna jest w 6 kategoriach i kolorach w zależności od daty rejestracji pojazdu, efektywności energetycznej oraz ilości wydzielanych przez pojazd spalin. Obecnie do wszystkich, poza paryską,  francuskich stref ekologicznych ZCR, mogą wjeżdżać pojazdy wszystkich 6 kategorii Crit‘Air. W najbliższych latach jednak się to zmieni.

Informacje na temat plakietek ekologicznych we Francji.