Tylko 43.00 pln

LT- opłata 1 dniowa N1

winieta elektroniczna
LT N1 1D

Litwa - 1 dniowa winieta dla pojazdów ciężarowych, do 3.5t, kat. N1

Winietka- ważna jest przez 1 dzień, od godziny 00:01 do 00:00
e - Winieta dla pojazdów kat. N1. Pojazdy ciężarowe i zestawy pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5t łącznie.

Od 21 sierpnia 2018 r. opłata za korzystanie z dróg pobierana jest w formie winiety elektronicznej.

Przy zamówieniu konieczne jest wypełnienie i przesłanie formularza na adres obsluga.sklep@pzm.pl

formularz zamówienia

Potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, po wystawieniu przez naszego pracownika w godzinach pracy sklepu internetowego oraz po zaksięgowaniu się wpłaty na naszym koncie. Potwierdzenie ważności zawiera numer rejestarcyjny pojazdu i datę ważności winiety.

* Realizacja zamówienia możliwa tylko dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

Formularz zamówienia winiety litewskiej

Mapa płatnych dróg