Tylko 68.50 pln

E-rovinieta jednodniowa kat. F

winieta elektroniczna
RO 1d F

E-rovinieta  jednodniowa dla samochodu ciężarowego o masie >= 12 ton >= 4 osie.

Kategoria F  jest przeznaczona dla samochodów ciężarowych o masie powyżej 12t. o minimalnie 4 osiach.

Winietka jednodniowa jest dostępna tylko dla pojazdów o dmc powyżej 3,5 t i ważna jest tylko w dniu wydania. W praktyce oznacza to, że winietka zakupiona o godz.23.00 ważna jest  tylko 1 godzinę.
Winietka elektroniczna ro-vinieta zastąpiła tradycyjną winietkę samoprzylepną. Nabywca otrzymuje pokwitowanie, które należy starannie przechowywać do ewentualnej kontroli.

Winieta może być wystawiona maksymalnie 30 dni przed planowanym wyjazdem.

Przy zamówieniu konieczne jest podanie daty początkowej,  numeru rejestracyjnego, numeru nadwozia (VIN) oraz kraju zarejestrowania pojazdu.

Przejazd autostradami i pozostałymi drogami jest płatny w formie winietek (rovignette).