Tylko 253.50 pln

Słowacja -roczna dla przyczep kat. O1 i O2


Winiety będą ważne od 01.01.2018 do 31.01.2019

Winietka - ważna jest od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego (lub od dnia zakupienia jej przez klienta w danym roku kalendarzowym) do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego
eWiniety dla przyczep kategorii O1 i O2 dołączonych do pojazdów kategorii M1, N1, M1G, N1G, obowiązuje w przypadku, gdy masa zespołu pojazdów przekracza 3,5 t.

Od 1 stycznia 2016 roku winietka elektroniczna zastąpiła tradycyjną winietkę samoprzylepną. Potwierdzenie zakupu zostanie dostarczone w formie dokumentu PDF, lub smsem, bezpośrednio ze słowackiego systemu poboru opłat. Potwierdzenie ważności zawiera numer rejestarcyjny pojazdu i datę ważności winiety.

Przy zamówieniu konieczne jest podanie numeru rejestracyjnego przyczepy.

Mapa płatnych dróg