Przewóz rowerów

Przewóz rowerów na specjalnym bagażniku montowanym na haku samochodowym jest możliwy pod warunkiem, że ani rower, ani bagażnik nie zasłaniają tablicy rejestracyjnej pojazdu. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa od 1 stycznia 2016 roku wejdą w życie przepisy możliwiające wydawanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej, umieszczanej na bagażniku zakrywającym tylną tablicę rejestracyjną. Nowe przepisy pozwolą na zgodne z prawem i bezpieczne korzystanie z bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną pojazdu.

Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy będzie mógł wnioskować właściciel pojazdu,  a wydawać ją będzie organ rejestrujący właściwy dla miejsca rejestracji samochodu. Na dodatkowej tablicy będzie  widniał numer rejestracyjny pojazdu, na którym zamontowany ma być rowerowy bagażnik.

Tablice muszą odpowiadać wzorom określonym w przepisach ws. rejestracji i oznaczania pojazdów. Tablica musi być umieszczona na bagażniku w miejscu konstrukcyjnie do tego przeznaczonym i zgodna z obowiązującym wzorem. Do legalizacji tablicy będzie wydawany jeden komplet nalepek legalizacyjnych.

W nowych przepisach określone będą też szczegółowe zasady dotyczące warunków montażu bagażnika na haku holowniczym. Tylne światła pojazdu muszą być widoczne, więc dozwolony będzie wyłącznie bagażnik, który posiada własne światła zewnętrzne.

Podstawowym warunkiem jest oczywiście posiadanie bagażnika mającego odpowiednie miejsce, gdzie można wstawić tablicę.